Wijzigingen rijopleiding - tweede fase - vanaf 01/10/2017

05/04/2017

Op 31/03/2017 keurde de Vlaamse Regering een Besluit goed dat een tweede stap zet in de hervorming van de rijopleiding.

Onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch staatsblad treden volgende wijzigingen in voege op 01/10/2017:

  • Verlenging van de minimale stageperiode tot 9 maanden;
  • Verkorting van de maximale stageperiode tot 18 maanden;
  • Invoering van een verplicht vormingsmoment voor begeleiders (door de erkende rijscholen of door een instructeur die over de specifieke erkenning beschikt om de vorming voor begeleiders aan te bieden buiten de erkende rijschool om);
  • Terugkommoment voor kandidaten die een voorlopig rijbewijs behalen vanaf 01/10/2017.

Bovenstaande wijzigingen zijn enkel van toepassing voor kandidaten die hun rijopleiding afwerken volgens de nieuwe regelgeving met een voorlopig rijbewijs dat uitgereikt wordt vanaf 01/10/2017.