Administratieve herkeuring na inschrijving

Indien, in geval van lesvoertuigen, taxivoertuigen of voertuigen verhuur met chauffeur bij herinschrijving onder een andere eigenaar, het gebruik niet wijzigt, dient na inschrijving via een administratieve herkeuring het keuringsbewijs aangepast te worden met dit gebruik op de nieuwe kentekenplaat.

Afspraak nodig?

Voor een administratieve keuring voor inschrijving kan geen afspraak gemaakt worden.

Welk keuringsstation

Dit kan in elk keuringsstation plaats vinden. U biedt zich aan, aan de kassa van een keuringsstation - naar keuze -, met de nodige documenten.

Welke documenten worden uitgereikt?

Nieuw keuringsbewijs

 

   
 Welke documenten voorleggen?

Deze documenten betreffen steeds de originele documenten! 
 Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest of COC, tenzij deze voertuigen na inschrijving werden verbouwd.

Tarief: zie tarievenlijst