Administratieve keuring vóór inschrijving (bij overdracht)

Bij een overdracht tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden of naar een kind, in het geval van een nieuwe kentekenplaat, dient er een administratieve keuring vóór inschrijving uitgevoerd te worden.

Afspraak nodig?

Voor een administratieve keuring voor inschrijving kan geen afspraak gemaakt worden.

Welk keuringsstation

Dit kan in elk keuringsstation plaats vinden. U biedt zich aan, aan de kassa van een keuringsstation - naar keuze -, met de nodige documenten.

Welke documenten worden uitgereikt

Aanvraag tot inschrijving

De koper van het voertuig maakt deze aanvraag tot inschrijving over aan zijn verzekeraar die het nodige doet om het voertuig in te schrijven via de DIV.
Dit document blijft 2 maanden geldig.

   
 Welke documenten voorleggen?

Deze documenten betreffen steeds de originele documenten! 
 Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Kentekenbewijzen (inschrijvingsbewijzen) uitgereikt sinds 01/09/2013 bestaan uit 2 delen. Kentekenbewijzen uitgereikt vóór 01/09/2013 bestaan uit 1 deel.
(**) Ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest of COC, tenzij deze voertuigen na inschrijving werden verbouwd.

Tarief: zie tarievenlijst