Algemene info voor technische dienst

Algemene info die de technische dienst nodig heeft voor de aanmaak van een dossier:

 • merk, type, variant en versie (indien er een variant/versie bestaat);
 • Europees homologatienummer;
 • chassisnummer;
 • het COC (Certificate of Conformity) of het certificaat van oorsprong met de lijst van de deelgoedkeuringen van het incomplete of basisvoertuig of het gelijkvormigheidsattest (of van de buitenlandse boorddocumenten indien het voertuig ingevoerd is);
 • kentekenbewijs (=inschrijvingsbewijs), indien het voertuig al ingeschreven is, en desgevallend douanedocument 705 (bij nieuw of ingevoerd voertuig);
 • de aankoopfactuur (basisvoertuig + aanbrenging van carrosserie indien beschikbaar);
 • documentatie voor ieder gebruikte technische eenheid (merk, type, homologatie, instructies voor het monteren en het gebruik);
 • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager;
 • een beschrijving van de aanpassingen, samen met de plannen (bevestiging op de vloer, constructie, …);
 • de EG-typegoedkeuringscertificaten of testrapporten die relevant zijn voor de lopende bouwfase (technische voorschriften van de bijzondere richtlijnen of verordeningen van bijlage IV of XI van Europese richtlijn 2007/46/EG );
 • foto’s van de 4 zijden van het voertuig (voor en na de ombouw voor zover dit mogelijk is);
 • de technische aanbevelingen van de fabrikant (met opsomming van de technische voorschriften voor de bevestiging van bijkomende uitrustingsstukken). Men moet kunnen rekenen op een goede samenwerking, een goede uitwisseling van informatie en documenten.