Attest van wijziging LPG

Een attest van wijziging wordt door de erkende LPG-installateur opgesteld na elke ingreep op – of aan de LPG-installatie die als een wijziging van de LPG-installatie kan worden beschouwd (zoals de montage van een nieuwe brandstoftank, de vervanging of tijdelijke demontage van één of meerdere leidingen of hulpstukken).

Dit attest moet steeds kunnen voorgelegd worden bij elke keuring.

Alvorens het voertuig na wijziging van de LPG-installatie in gebruik te nemen, dient het voertuig binnen de 30 dagen voorgereden te worden in een keuringsstation met het attest van wijziging uitgereikt door de erkende LPG-installateur.