Uitnodiging autokeuring

Ik heb het groen uitnodigingskaartje nog niet ontvangen?

Er wordt voor elke periodieke keuring een uitnodiging verzonden. De uitnodiging wordt 4 à 5 weken vóór de uiterste geldigheidsdatum verzonden.

Het ontbreken van een uitnodiging kan niet ingeroepen worden om het gebruik van een voertuig zonder geldig keuringsbewijs te rechtvaardigen. Het is aangewezen om zelf de datum in het oog te houden wanneer het voertuig onderworpen is aan de periodieke keuring.

Het voertuig kan steeds zonder uitnodiging ter keuring worden voorgereden.

Alle voertuigen (uitgezonderd taxi's, lesvoertuigen, ziekenauto's en bussen) kunnen tot 2 maanden vóór de geldigheidsdatum van het keuringsbewijs voorgereden worden zonder wijziging van de referentiedatum.

Voorbeeld: Het voertuig dient voorgereden te worden voor de periodieke keuring op 01/12/2021. Het voertuig kan bijgevolg voorgereden worden voor deze keuring tussen 01/10/2021 tot en met 01/12/2021 zonder wijziging van de referentiedatum (= 01/12).

Voor de taxi's, lesvoertuigen, ziekenauto's en bussen is deze periode 1 maand.

https://www.autoveiligheid.be/autokeuring/keuringstypes/periodieke-keuring#uitnodiging

Het groen uitnodigingskaartje is verloren gegaan. Dien ik dit voor te leggen ter gelegenheid van de periodieke keuring?

Neen. Het uitnodigingskaartje is geen verplicht boorddocument en dient niet voorgelegd te worden ter gelegenheid van de periodieke keuring.

Ik heb mijn uitnodiging voor periodieke (gewone) keuring ontvangen, maar ik kan geen afspraak meer maken vóór de vervaldatum?

Een afspraak maken voor periodieke (gewone) keuring is niet vereist, u kan steeds uw voertuig voorrijden op vrije aanbieding (zonder afspraak) in elk keuringsstation van Groep Autoveiligheid. Raadpleeg de live webcams van de aanrijstroken  en/of onze druktebarometer voor een inschatting van de drukte.

Volledigheidshalve melden we dat Groep Autoveiligheid een gemengd systeem hanteert voor periodieke (gewone) keuringen op vrije aanbieding en op afspraak. De afspraken worden voornamelijk ingepland op dalmomenten. In functie van bijkomende capaciteit of een laag aanbod worden evenwel op korte termijn bijkomende afspraken opengezet.

Ik heb mijn voertuig recent voorgereden voor een periodieke keuring en ik heb toch nog een uitnodigingskaartje ontvangen?

Vermoedelijk hebben de gegevens elkaar gekruist.

U dient bijgevolg geen verdere actie te ondernemen.

Het voertuig is verkocht/ niet meer ingeschreven en ik heb toch nog een uitnodigingskaartje ontvangen?

Vermoedelijk hebben de gegevens elkaar gekruist.

U dient bijgevolg geen verdere actie te ondernemen.

Mag ik een voertuig ook in een ander keuringsstation dan vermeld op het uitnodigingskaartje voorrijden?

Ja. U hebt steeds een vrije keuze van keuringsstation. Het uitnodigingskaartje van de groep Autoveiligheid wordt u verzonden op basis van de adresgegevens op het kentekenbewijs.

Let wel: indien het voertuig wordt afgekeurd, dient de herkeuring steeds plaats te vinden in het keuringsstation waar de volledige keuring heeft plaatsgevonden. Indien het voertuig toch in een ander keuringsstation wordt voorgereden, zal opnieuw een volledige keuring uitgevoerd worden.

Ik ben verhuisd, kan ik een adreswijziging doorgeven?

Ja, u kan steeds een adreswijziging doorgeven via info@autoveiligheid.be. Vermeld hierbij de voertuiggegevens, het huidige adres en het nieuwe adres. Wij maken deze informatie over aan de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (D.I.V.). Deze beheert het adressenbestand van de ingeschreven voertuigen. Op basis van hun adressenbestand worden de uitnodigingskaartjes verzonden.