De technische keuring

Welke keuring bij montage trekhaak

Indien een personenvoertuig is/wordt uitgerust met een trekhaak, klik hier: https://www.autoveiligheid.be/autokeuring/personenwagens/personenwagen-keuring-trekhaak

Indien een lichte vrachtwagen is/wordt uitgerust met een trekhaak, klik hier: https://www.autoveiligheid.be/autokeuring/lichte-vracht-categorie-n1-mtm-35t/lichte-vracht-keuring-trekhaak

Indien een kampeerwagen is/wordt uitgerust met een trekhaak, klik hier: https://www.autoveiligheid.be/autokeuring/kampeerwagen-categorie-m1-aard-vc-sa/kampeerwagen-keuring-trekhaak

Wat is een Europees goedkeuringsnummer en waar kan ik dit vinden?

Het Europees goedkeuringsnummer kan u terugvinden op het door de constructeur aangebracht identificatieplaatje en bevat volgende structuur:

Ex(x)*xx/xx*xxxx*xx of Ex(x)*xxxx/xx*xxxx*xx (waarbij “x” staat voor één cijfer).

Voorbeeld:

europees_goedkeuringsnummer.jpg

Heb ik een C.O.C./gelijkvormigheidsattest nodig voor een ingevoerd voertuig?

Ingevoerde voertuigen eerder permanent  ingeschreven (= geen tijdelijke inschrijving) in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest of COC, tenzij deze voertuigen na de buitenlandse inschrijving werden verbouwd. Het voertuig dient wel voorzien te zijn van een Europees of een voor België geldend goedkeuringsnummer (dat moet hernomen zijn op het door de constructeur of mandataris aangebracht identificatieplaatje).

Voor meer informatie klik hier:

https://www.autoveiligheid.be/autokeuring/keuringstypes/invoerprocedures-validatie-en-homologatieprocedures

Wat is verhuisgoed?

Indien u verhuist naar België en u wenst uw voertuig mee te verhuizen, kan u het voertuig via uw verzekeringsmakelaar laten inschrijven (zonder voorafgaande tweedehandskeuring).

Indien het voertuig geen Belgisch of Europees goedkeuringsnummer (op buitenlands kentekenbewijs bij rubriek ‘K’) bezit, is eerst een invoerprocedure vereist. Voor meer informatie klik hier: https://www.autoveiligheid.be/autokeuring/keuringstypes/invoerprocedures-validatie-en-homologatieprocedures

Na inschrijving van het voertuig in België dient het voertuig uiterlijk 30 dagen na inschrijving, voorgereden te worden voor de eerste periodieke keuring (m.u.v. voertuigen die nog geen 4 jaar zijn of voertuigen uit de Europese Unie gedekt door een geldig keuringsbewijs voor zover deze geldigheid overeenkomt met de periodiciteit van het Vlaams Gewest).

Ik wens enkel een Car-Pass te bekomen (zonder tweedehandskeuring)

Om enkel een Car-Pass te bekomen, dient het voertuig voorgereden te worden via de herkeuringslijn (zonder afspraak), teneinde de kilometerstand vast te stellen en te registreren.

Om tevens een gevalideerde aanvraag tot inschrijving (roze formulier) te bekomen, dient een tweedehandskeuring met gunstig resultaat (groen keuringsbewijs met normale geldigheid) uitgevoerd te worden.

De geldigheid van mijn ‘Aanvraag tot inschrijving van een voertuig’ (roze formulier) is verstreken (> 2 maanden). Kan ik een nieuw document bekomen?

Na inschrijving van het voertuig en vóór ingebruikname in het verkeer, dient het voertuig voorgereden te worden voor een administratieve regularisatie en weging.

Voor meer informatie betreffende de ‘administratieve regularisatie ’van een lichte vrachtwagen klik hier: https://www.autoveiligheid.be/autokeuring/lichte-vracht-categorie-n1-mtm-35t/lichte-vracht-keuring-na-inschrijving

Voor meer informatie betreffende de ‘administratieve regularisatie ’van een kampeerwagen klik hier:

https://www.autoveiligheid.be/autokeuring/kampeerwagen-categorie-m1-aard-vc-sa/kampeerwagen-keuring-na-inschrijving

Ik heb mijn voertuig voorgereden voor een tweedehandskeuring, maar ik heb geen ‘Aanvraag tot inschrijving van een voertuig’ (roze formulier) ontvangen?

Werd er na de tweedehandskeuring een keuringsbewijs met een beperkte geldigheid (‘Verboden tot het verkeer’ (rood), 15 dagen (rood ) of een beperkte geldigheid van 3 maanden (groen) uitgereikt? Zo ja, dient eerst nog een herkeuring met gunstig resultaat (groen keuringsbewijs met normale geldigheid) uitgevoerd te worden.

Let op: als het voertuig voor de herkeuring meer dan 2 maanden na de tweedehandskeuring wordt voorgereden, dient er opnieuw een volledige tweedehandskeuring te worden uitgevoerd. Zie opmerking op het keuringsbewijs: “Opgelet: het tweedehandsrapport is slechts twee maanden geldig.”

Mag de herkeuring in een ander keuringsstation plaatsvinden?

Neen, de herkeuring dient steeds plaats te vinden in het keuringsstation waar de volledige keuring heeft plaatsgevonden.

Indien het voertuig toch in een ander keuringsstation wordt voorgereden, zal opnieuw een volledige tweedehandskeuring uitgevoerd worden.

Mijn voertuig kan niet hersteld worden vóór de uiterste geldigheidsdatum van het keuringsbewijs met beperkte geldigheid, wat moet ik doen?

Uitstel is niet mogelijk.

Het voertuig mag later voorgereden worden voor de herkeuring maar uiteraard mag het - na de uiterste geldigheidsdatum van het keuringsbewijs - niet aangewend worden voor gebruik op de openbare weg (uitzondering: van en naar de garage en autokeuring in lege toestand).

  • Indien het voertuig in tussentijd niet gebruikt wordt:
  • tot 2 maanden na de uiterste geldigheidsdatum van het keuringsbewijs blijft dit een herkeuring
  • na 2 maanden na de uiterste geldigheidsdatum van het keuringsbewijs wordt dit een volledige keuring
  • Indien het voertuig in tussentijd gebruikt wordt, dient het steeds over een (beperkt) geldig keuringsbewijs te beschikken. Vóór de uiterste geldigheidsdatum van het keuringsbewijs dient het voertuig dus herkeurd te worden.

Waar vind ik informatie met betrekking tot banden?

Voor specifieke informatie betreffende banden verwijzen wij u naar uw bandencentrale of garage.

U kan tevens het C.O.C. van het voertuig raadplegen voor de toegelaten bandenafmetingen.

Vrijblijvend vindt u informatie op de website van Goca Vlaanderen: https://www.gocavlaanderen.be/subcategory/banden

Ik wil een voertuig laten inschrijven onder een lagere massa (detareren)

Het is mogelijk de Maximale Toegelaten Massa van het voertuig te verlagen of te detareren.

Deze detarratie verloopt via uw verzekeringsmakelaar. Een aangepast kentekenbewijs dient via uw verzekeringsmakelaar aangevraagd te worden bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (D.I.V.). Vervolgens ontvangt u via de D.I.V. een aangepast kentekenbewijs per post.

Voertuigen met een identificatieverslag moeten na de ontvangst van het aangepaste kentekenbewijs opnieuw voorgereden worden in een keuringsstation voor een nieuw identificatieverslag (incl. weging).

Kan mijn voertuig in het buitenland gekeurd worden?

Indien het voertuig niet in België aanwezig is op het ogenblik dat de geldigheid van het keuringsbewijs verstrijkt, kan, conform artikel 23quater §4 van het Koninklijk Besluit van 15.03.1968, een voertuig gekeurd worden in een lidstaat van de Europese Unie, in een door het betrokken land erkend keuringsstation.

Maar zodra het voertuig terug naar België gebracht wordt, dient het wel zo vlug mogelijk voorgereden te worden voor een periodieke keuring om de toestand te regulariseren. Gelieve hierbij tevens het buitenlandse keuringsbewijs voor te leggen.