Homologatieprocedure Motorfiets (categorie L: 2-, 3- of 4-wielige motorvoertuigen)

Het voertuig werd ingevoerd van buiten de E.E.R. (Europese Economische Ruimte) en Zwitserland: Het voertuig dient een gelijkvormigheidsprocedure te doorlopen in een bevoegd keuringsstation. Na het bekomen van een goedkeuringsdocument van de overheid wendt men zich tot het keuringsstation voor een administratieve keuring waarbij een aanvraag inschrijving en identificatieplaatje wordt uitgereikt.