Motorfiets (categorie L: 2-, 3- of 4-wielige motorvoertuigen)

Deze voertuigen zijn niet onderworpen aan de technische keuring in België. Indien ingevoerd vanuit het buitenland met het oog op een inschrijving in België geldt, afhankelijk van de situatie, één van volgende procedures:

  1. Het voertuig beschikt over een Europese typegoedkeuring en daarbij horend Europees gelijkvormigheidsattest (COC = Certificate Of Conformity):

    Een voertuig dat al een Europese goedkeuring heeft (conform Richtlijn 2002/24/EG of Verordening (EU) 168/2013) kan rechtstreeks ingeschreven worden;


  2. Het voertuig beschikt niet over een Europese typegoedkeuring en daarbij horend Europees gelijkvormigheidsattest (COC = Certificate Of Conformity):

    a. Het voertuig werd ingevoerd uit en was reeds ingeschreven in een lidstaat van de E.E.R. (Europese Economische Ruimte) of Zwitserland: Het voertuig dient een validatieprocedure te doorlopen via de bevoegde overheid.

    b. Het voertuig werd ingevoerd van buiten de E.E.R. (Europese Economische Ruimte) en Zwitserland: Het voertuig dient een gelijkvormigheidsprocedure te doorlopen in een bevoegd keuringsstation.