Oldtimer motorfiets - Keuring voor inschrijving

Motorfietsen, die minstens 25 jaar geleden in gebruik genomen zijn, kunnen ingeschreven worden als oldtimer(*).

Alvorens een voertuig als oldtimer te kunnen inschrijven, dient het voertuig een motorfietskeuring te ondergaan.

Indien het voertuig geen ernstige tekortkomingen vertoont, wordt er een aanvraag tot inschrijving uitgereikt waarmee de kentekenplaat, voorbehouden reeks beginnend met de letter “O” (uitgezonderd voor de gepersonaliseerde kentekenplaten), kan aangevraagd worden.

(*) Voertuigen ingeschreven als oldtimer zijn uitgesloten van volgend gebruik:

 • commercieel en professioneel gebruik;
 • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;
 • bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer;
 • gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten.

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden is het gebruik beperkt tot:

 • oldtimermanifestaties;
 • proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig.

Opgelet:

Bij een overdracht tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden of naar een kind, is een oldtimerkeuring vereist indien bij de overdracht het voertuig wijzigt van gewoon gebruik naar gebruik oldtimer.

Indien het gebruik oldtimer blijft, kan de overdracht via de verzekering worden uitgevoerd indien de bestaande kentekenplaat wordt overgedragen.

In geval van overdracht met een nieuwe oldtimer kentekenplaat, dient een administratieve keuring vóór inschrijving uitgevoerd te worden.

Bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (D.I.V) worden bij overdracht voor de inschrijving volgende documenten gevraagd, volgens de situatie:

 • uittreksel uit de huwelijksakte;
 • uittreksel uit de geboorte-akte;
 • uittreksel van de gemeente uit het samenlevingscontract;
 • overlijdensakte.

 

Welke keuringsstations?

Een voertuig kan voor een motorfietskeuring voorgereden worden in één van de volgende keuringsstations.

 

Afspraak nodig?

Er is steeds een afspraak vereist voor een motorfietskeuring.

 

Met welke kentekenplaat (nummerplaat) het voertuig voorrijden?

 • Hetzij de Belgische kentekenplaat waaronder het voertuig ingeschreven is of laatst ingeschreven was;
 • Hetzij de -al dan niet tijdelijke- (*) kentekenplaat die vermeld staat op het buitenlandse kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs) van het ingevoerde voertuig;
 • Hetzij een Belgische commerciële plaat:
  • handelaarsplaat (Z-plaat);
  • beroepsplaat (V-xxx-xxx);
 • Hetzij een Nationale plaat (UA-yy-xxx);
 • Hetzij een kentekenplaat van de toekomstige eigenaar op voorwaarde dat de titularis van deze kentekenplaat dezelfde is als deze waarop het voertuig zal worden ingeschreven.

In ieder geval dient het bijhorende originele kentekenbewijs steeds voorgelegd te worden.

Ingevoerde voertuigen zonder buitenlandse kentekenplaat kunnen enkel ter keuring worden voorgereden onder handelaars- of beroepsplaat of nationale plaat of met een kentekenplaat van de toekomstige eigenaar op voorwaarde dat de titularis (eigenaar) van deze kentekenplaat dezelfde is als deze waarop het voertuig zal worden ingeschreven.

(*) Specifiek voor Duitse transitplaten: de "Kurzzeitkenzeichen" waarbij de plaat voorzien is van een RODE strook zijn geldig in België. Deze met een GELE strook zijn NIET geldig in België. Bijgevolg mogen de voertuigen voorzien van een "GELE kentekenplaat" NIET worden gekeurd.

 

Welke documenten worden uitgereikt?

 • Keuringsbewijs
 • Aanvraag tot inschrijving als oldtimer
  De koper van het voertuig maakt deze aanvraag tot inschrijving over aan zijn verzekeraar die het nodige doet om het voertuig in te schrijven via de DIV. Dit document blijft 2 maanden geldig. Er is geen inschrijving mogelijk via webdiv!
 
Hoe uw voertuig voorrijden?
 

 Welke documenten voorleggen?

- Belgisch voertuig

- Ingevoerd voertuig

 • Buitenlands kentekenbewijs (=inschrijvingsbewijs) of vervangend attest van de buitenlandse inschrijvingsdienst of een attest van de constructeur betreffende het bouwjaar
 • Andere attesten (LPGCNG, ...).

Deze documenten betreffen steeds de originele documenten! 
Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Kentekenbewijzen (inschrijvingsbewijzen) uitgereikt sinds 01/09/2013 bestaan uit 2 delen. Kentekenbewijzen uitgereikt vóór 01/09/2013 bestaan uit 1 deel.

Tarief: zie tarievenlijst