Keuring na inschrijving

Een bedrijfsvoertuig dient vóór ingebruikname voorgereden te worden in een keuringsstation voor een eerste keuring en dit na elke nieuwe inschrijving van het voertuig.

Betrokken voertuigen?

Bedrijfsvoertuigen.

Welke keuringsstations?

Dit kan in elk keuringsstationplaats vinden.

Afspraak nodig?

Voor bedrijfsvoertuigen categorie M1 en N1 is geen afspraak mogelijk.
Andere bedrijfsvoertuigen kunnen met en zonder afspraak voorgereden worden.

 
Hoe uw voertuig voorrijden?
 
 Welke documenten voorleggen?

 Opgelet

 Deze documenten dienen allen originele documenten te zijn. 
 Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven geweest in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest  of COC, tenzij deze voertuigen na inschrijving werden verbouwd.

Tarief: zie tarievenlijst