Update 15/12/2021 – Examens Rijbewijs - geldigheid voorlopig rijbewijs – aanvraag nieuw voorlopig rijbewijs - omwisselen voorlopig rijbewijs

15/12/2021

Overgangsmaatregelen – geldigheid theorie-examen/voorlopig rijbewijs

De volgende overgangsmaatregelen zijn van toepassing als gevolg van de coronacrisis:

 • Indien de geldigheid van het theorie-examen/voorlopig rijbewijs vervalt na 15/03/2020 en vóór 01/10/2021, wordt de geldigheid verlengd tot en met 31/12/2021 om het praktijkexamen af te leggen.
 • Indien de geldigheid van het theorie-examen/voorlopig rijbewijs vervalt na 30/09/2021 en vóór 01/01/2022, wordt de geldigheid verlengd tot en met 31/03/2022 om het praktijkexamen af te leggen.
 • Indien de geldigheid van het theorie-examen/voorlopig rijbewijs vervalt na 01/01/2022 wordt de geldigheid niet verlengd.

 

Geldigheid voorlopig rijbewijs is verstreken: u heeft 2 mogelijkheden:

Mogelijkheid 1: u kan – éénmalig - een nieuw voorlopig rijbewijs B (12 maanden geldig = M12) aanvragen bij uw gemeente op voorwaarde dat:

 • u 6 uur rijles hebt gevolgd in een erkende rijschool nadat uw voorlopig rijbewijs M36 of M18 verlopen is
 • uw theorie-examen nog steeds geldig is (= 3 jaar vanaf de datum dat u geslaagd was voor het theorie-examen (zie achterkant voorlopig rijbewijs)).  Opgelet: de geldigheid van uw theorie-examen wordt hiervoor niet verlengd door de overgangsmaatregelen
 •  op het voorlopig rijbewijs M12 een begeleider vermeld wordt.

U kan het praktijkexamen afleggen met uw voorlopig rijbewijs M12 en vrije begeleiding - zonder het doorlopen van een nieuwe stageperiode.

Mogelijkheid 2: u kan bij uw gemeente een attest “Bijlage 4” aanvragen mits u het oude verstreken voorlopig rijbewijs inlevert.

U kan op basis van dit attest “Bijlage 4” het praktijkexamen afleggen op voorwaarde dat:

 • u minstens 6u les gevolgd heeft in een erkende rijschool nadat uw voorlopig rijbewijs M36, M18 of M12 verlopen is
 • uw theorie-examen nog steeds geldig is (= 3 jaar vanaf de datum dat u geslaagd was voor het theorie-examen (zie achterkant huidig voorlopig rijbewijs)).  Opgelet: de geldigheid van uw theorie-examen wordt hiervoor niet verlengd door de overgangsmaatregelen
 • u het examen aflegt via de erkende rijschool.

 

Wisselen tussen voorlopig rijbewijs M36 en M18

Als uw voorlopig rijbewijs nog niet is verlopen, kunt u één keer een nieuw voorlopig rijbewijs van het andere type aanvragen bij uw gemeente (geldigheid voorlopig rijbewijs: zie overgangsmaatregelen – geldigheid theorie-examen/voorlopig rijbewijs).  U moet hiervoor in het bezit zijn van een geldig theorie-examen (zie achterkant voorlopig rijbewijs).  Let op: uw theorie-examen is drie jaar geldig.  De geldigheid van uw theorie-examen wordt hiervoor niet verlengd door de overgangsmaatregelen.

 • Van voorlopig rijbewijs M36 naar voorlopig rijbewijs M18
  Volg minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool en ga naar uw gemeentebestuur met het bekwaamheidsbewijs dat u krijgt na de rijopleiding.  Uw gemeentebestuur kan uw voorlopig rijbewijs omwisselen.  Het omwisselen dient steeds te gebeuren binnen de geldigheid van het huidig voorlopig rijbewijs.
 • Van M18 naar M36
  Kies één of maximaal 2 begeleiders, die voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden. Ga naar uw gemeentebestuur om uw voorlopig rijbewijs om te wisselen.  Het omwisselen dient steeds te gebeuren binnen de geldigheid van het huidig voorlopig rijbewijs.