Update Corona Examencentra: vanaf 06/04/2021 is het dragen van een CHIRURGISCH mondmasker verplicht tijdens het praktijkexamen!

02/04/2021

Vanaf 06/04/2021 is het dragen van een CHIRURGISCH mondmasker (GEEN stoffen mondmasker) verplicht tijdens het praktijkexamen voor de kandidaat en voor de begeleider – conform het Sectorprotocol opleiding & examinering mobiliteit (versie 29/03/2021).