UPDATE CORONA Groep Autoveiligheid - Examencentra

17/03/2020

Examencentra: geen  examens in de periode van maandag 16 maart 2020 tot en met vrijdag 3 april 2020.

Naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse regering dd. 13 maart 2020, bevestigen wij u hierbij dat de theorie-en praktijkexamens tijdelijk zullen opgeschort worden in de periode van maandag 16 maart 2020 tot en met vrijdag 3 april 2020.

Zodra er meer duidelijkheid m.b.t. de overgangsmaatregelen is, zullen wij u hierover informeren via onze website www.autoveiligheid.be.

Wij zullen u informeren zodra de toegang tot het online en telefonisch afsprakensysteem opnieuw geopend wordt om praktijkexamens in te plannen.

Met dank voor uw begrip.

Voor autokeuring klik hier.