Wijzigingen rijopleiding categorie B - Terugkommoment

13/03/2018

WAT JE MOET WETEN OVER HET TERUGKOMMOMENT

Voor wie?

De kandidaat moet het terugkommoment volgen als hij/zij aan de 3 volgende voorwaarden voldoet.

 1. De kandidaat woont in een Vlaamse gemeente op het ogenblik dat de termijn waarbinnen hij/zij het terugkommoment moet volgen, afloopt.
   EN
 2. De kandidaat is houder van een rijbewijs B dat is uitgereikt in Vlaanderen.
   EN
 3. De kandidaat heeft het laatste voorlopig rijbewijs in Vlaanderen aangevraagd vanaf 01/10/2017 (*).

(*) Er zijn echter 2 uitzonderingen op punt 3:

 • Als de kandidaat vanaf 01/10/2017 een nieuw voorlopig rijbewijs aangevraagd heeft omwille van    verlies, diefstal of onherkenbare foto, van een voorlopig rijbewijs dat hij/zij al had voor 01/10/2017, moet hij/zij het terugkommoment niet volgen;
 • Als de kandidaat vanaf 01/10/2017 een nieuw voorlopig rijbewijs aangevraagd heeft omdat hij/zij een andere of een nieuwe begeleider heeft, moet hij/zij het terugkommoment niet volgen.

Voor wie niet?

De kandidaat moet het terugkommoment niet volgen als hij/zij het laatste voorlopig rijbewijs heeft aangevraagd vóór 01/10/2017, ook al was dit voorlopig rijbewijs niet meer geldig op de dag van het praktijkexamen.

 

Wanneer?

Het terugkommoment zal kunnen worden gevolgd vanaf 01/01/2019.

De kandidaat zal het terugkommoment moeten volgen tussen 6 en 9 maanden (**) nadat hij/zij het definitieve rijbewijs B heeft behaald.

Enkele concrete voorbeelden :

 1. De kandidaat heeft zijn/haar voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01/10/2017. De kandidaat mag ten vroegste zijn/haar praktijkexamen afleggen 9 maanden na het behalen van zijn/haar voorlopig rijbewijs, m.a.w. ten vroegste vanaf 01/07/2018. De kandidaat slaagt voor het praktijkexamen op 01/07/2018. De kandidaat moet het terugkommoment volgen ten vroegste op 01/01/2019 of ten laatste op 31/03/2019;
 2. Heeft de kandidaat het voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01/09/2017 en legt hij/zij het praktijkexamen met succes af op 01/07/2018, dan is de kandidaat niet verplicht om het terugkommoment te volgen;
 3. Heeft de kandidaat het eerste voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01/09/2017 en dit omgewisseld na 30/09/2017 naar een ander model van voorlopig rijbewijs B, dan  moet de kandidaat een terugkommoment volgen tussen 6 en 9 maanden na het behalen van het definitief rijbewijs en ten vroegste vanaf 01/01/2019.

(**) Als de kandidaat een voorlopig rijbewijs had voor 01/10/2017 en dit binnen de geldigheid en na 01/10/2017 heeft omgewisseld, is het mogelijk dat  de kandidaat op 01/01/2019 al meer dan 9 maanden over een definitief rijbewijs beschikt. De stage die hij/zij onder dekking van het 1ste voorlopig rijbewijs deed, wordt immers in rekening gebracht voor de 9 maanden stage. Voor die kandidaat zal de termijn waarbinnen hij/zij het terugkommoment moet volgen dan ook worden verlengd.

 

Wat?

Het terugkommoment is een opleiding van 4 uur met 3 onderdelen, in een groep van 6 tot 15 deelnemers:

 • Kennismaking;
 • Praktijkoefeningen op een afgesloten terrein;
 • Groepsgesprek o.a. over attitude op de weg.

 

FAQ

Wordt de kandidaat uitgenodigd voor het terugkommoment en zo ja, door wie?
De kandidaat zal per post een brief ontvangen van het Departement MOW. In deze brief zal alle nodige informatie worden vermeld met betrekking tot het terugkommoment.

Waar kan de kandidaat een afspraak maken voor een terugkommoment?
De kandidaat kan een afspraak maken bij een erkende instelling. De erkende instellingen zullen weldra worden weergegeven op de website van het Departement MOW.

 

Prijs?

 • Voor het terugkommoment betaalt de kandidaat 100 euro (incl. btw);
 • Als de kandidaat het terugkommoment laattijdig volgt, zal een toeslag van 50 euro worden aangerekend;
 • Wanneer de kandidaat het terugkommoment niet tijdig of niet volgt, riskeert de kandidaat een boete tot 4.000 euro.