CORONA UPDATE – AUTOKEURING - NOODPLAN KEURINGSSTATIONS VANAF WOENSDAG 25 MAART 2020

24/03/2020

CORONA UPDATE – AUTOKEURING - NOODPLAN KEURINGSSTATIONS VANAF WOENSDAG 25 MAART 2020

Overgangsmaatregelen:

Voor alle voertuigen (met uitzondering van de herkeuringen: rood keuringsbewijs of beperkte geldigheid van 3 maanden): de geldigheid (met behoud van het huidige keuringsbewijs) wordt met een periode van 4 maanden verlengd (zonder toeslag en behoud van eventuele bonusgeldigheid).

Vanaf 25 maart 2020 zullen volgende keuringen uitgevoerd worden:

 • Bedrijfsvoertuigen + 3,5 Ton: eerste keuringen en periodieke keuringen (reeds vervallen of waarvan de geldigheid van het keuringsbewijs vervalt binnen de 8 kalenderdagen volgend op de dag waarop het voertuig wordt voorgereden)
 • Alle herkeuringen
 • Administratieve keuringen vóór de inschrijving
 • Prioritaire voertuigen.

Voor meer informatie: zie Ministerieel Besluit houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken van 24 maart 2020.

Deze keuringen kunnen – na telefonische afspraak (tussen 7u en 17u) – plaatsvinden: bel ons hiervoor op nummer:

014/57 41 15

 

Voor specifieke vragen of voor klanten die meerdere afspraken wensen op korte termijn, kunnen mail (met vermelding van telefoonnummer en kentekenplaat) versturen naar
autokeuring.corona@autoveiligheid.be
(elke mail wordt met prioriteit behandeld)

 

De volgende essentiële en strikte preventieve maatregelen dienen gerespecteerd te worden:

 • Indien u symptomen van het Corona virus vertoont, gelieve uw bezoek uit te stellen of iemand anders te vragen om uw voertuig voor te rijden
 • Ervoor te zorgen dat uw voertuig op vlak van hygiëne aan alle gangbare normen voldoet
 • Er zullen geen betalingen met cashgeld geaccepteerd worden – betalingen via Bancontact/ Mastercard/VISA of facturatie
 • Ervoor te zorgen dat u de voorschriften inzake “social distancing” - 1,5 m afstand van andere mensen steeds respecteert
 • Aan de kassa zal max. 1 persoon tegelijkertijd toegelaten worden. Gelieve uw beurt buiten af te wachten
 • Onze medewerkers zullen de nodige beschermingsmiddelen dragen voor een maximale beperking van de risico’s.

Verloop van de keuring:

Onze medewerker zal aanwijzingen geven wat van u verwacht wordt – op basis van het uitgangspunt “social distancing” of het voertuig van u overnemen aan de poort (drop en go).  Gelieve vóór aanvang van de keuring het volgende voor te bereiden:

 • Melden aan de medewerker (min. 1,5 m afstand) voor welke keuring u komt.
 • Alle gordels vastklikken en alle ramen geopend.
 • Sleutel van het voertuig in het contactslot laten.
 • Boorddocumenten klaar leggen op de passagiersstoel.
 • Zorgen dat u buiten het keuringsstation kan wachten (aangepaste kledij)

 

Alvast dank voor uw medewerking.

 

Voor examencentra klik hier.