Wijziging periodiciteit van zware bedrijfsvoertuigen vanaf 01/03/2017

01/03/2017

Op 1 maart 2017 wijzigen in het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de regels inzake de periodiciteit van de keuring voor zware bedrijfsvoertuigen van meer dan 3,5t (categorie N2, N3, O3 en O4), alsook de ADR-voertuigen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen. 

De periodiciteit van de technische keuring voor deze voertuigen wordt 1 jaar in plaats van 6 maanden zoals voorheen. Hierdoor wordt het bonussysteem afgeschaft. Anderzijds is de nieuwe periodiciteit niet van toepassing voor herkeuringen ingevolge een keuring met malusgebrek uitgevoerd vòòr 1 maart 2017 of voor voertuigen met een referentiedatum vóór 1 maart 2017 welke te laat komen.