Tarieven 2021

De tarieven worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

BTW 21% inbegrepen

Theorie-examen rijbewijs cat. AM, A, B en G € 15,00
Aanvullende retributie voor een theorie-examen met tolk cat. AM, A, B en G € 52,00
Theorie-examen rijbewijs cat. C en D € 18,00
Aanvullende retributie voor een theorie-examen in speciale zitting cat. C en D € 92,00
Theorie-examen vakbekwaamheid* cat. C1,C,C1E,CE,D1,D,D1E,DE  
        meerkeuzevragen € 62,00
        casestudy's € 53,00
        mondelinge proef € 109,00
Aanvullende retributie : theorie-examen in speciale zitting € 92,00
Praktijkexamen rijbewijs  
Categorie AM  
        Volledig praktijkexamen € 10,00
        Retributiebijslag € 7,50
Categorie BE en B+code 96  
        volledig praktijk examen € 38,00
        Praktijkexamen alleen op de openbare weg € 32,00
        Retributiebijslag € 26,00
Categorie A1, A2 en A  
        Praktijkexamen alleen op het privé terrein € 14,00
        Volledig praktijkexamen € 38,00
        Praktijkexamen alleen op de openbare weg € 32,00
        Volgvoertuig € 20,00
        Retributiebijslag € 26,00
Categorie B  
        Volledig praktijkexamen € 41,00
        Retributiebijslag € 26,00
Categorieën C, C+E, D en D+E en subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E  
        Volledig praktijkexamen € 55,00
        Praktijkexamen alleen op de openbare weg € 46,00
Categorie G  
        Praktijkexamen afgelegd in het examencentrum  
                Volledig praktijkexamen € 47,00
                Praktijkexamen enkel op de openbare weg € 39,00
                Retributiebijslag € 26,00
    Praktijkexamen afgelegd in een rijschool of landbouwschool  
                Volledig praktijkexamen € 68,00
                Praktijkexamen enkel op de openbare weg € 60,00
                Retributiebijslag € 26,00
Duplicaat € 7,50
Vakbekwaamheid  
Praktijkexamen vakbekwaamheid * cat. C1,C,D1,D  
        Manoeuvers € 44,00
        praktische proef basiskwalificatie € 65,00
        Manoeuvers + praktische proef basiskwalificatie € 87,00
        proef openbare weg € 153,00
Praktijkexamen vakbekwaamheid* cat. C1E,CE,D1E,DE  
        Manoeuvers € 58,00
        praktische proef basiskwalificatie € 65,00
        Manoeuvers + praktische proef basiskwalificatie € 102,00
        proef openbare weg € 153,00
Betaling met bancontact is wenselijk.  

* De tarieven van het theorie-examen en het praktijkexamen vakbekwaamheid gelden voor een gecombineerd examen, voor een aanvullend examen en voor een examen voor enkel een bewijs van vakbekwaamheid.