Tarieven 2022

De tarieven worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

BTW 21% inbegrepen

Theorie-examen rijbewijs cat. AM, A, B en G € 16,00
Aanvullende retributie voor een theorie-examen met tolk cat. AM, A, B en G € 55,00
Theorie-examen rijbewijs cat. C en D € 19,00
Aanvullende retributie voor een theorie-examen in speciale zitting cat. C en D € 99,00
Theorie-examen vakbekwaamheid* cat. C1,C,C1E,CE,D1,D,D1E,DE  
        meerkeuzevragen € 66,00
        casestudy's € 55,00
        mondelinge proef € 115,00
Aanvullende retributie : theorie-examen in speciale zitting € 97,00
Praktijkexamen rijbewijs  
Categorie AM  
        Volledig praktijkexamen € 11,00
        Retributiebijslag € 8,00
Categorie BE en B+code 96  
        volledig praktijk examen € 39,00
        Praktijkexamen alleen op de openbare weg € 34,00
        Retributiebijslag € 27,00
Categorie A1, A2 en A  
        Praktijkexamen alleen op het privé terrein € 15,00
        Volledig praktijkexamen € 39,00
        Praktijkexamen alleen op de openbare weg € 34,00
        Volgvoertuig € 21,00
        Retributiebijslag € 27,00
Categorie B  
        Volledig praktijkexamen € 43,00
        Retributiebijslag € 27,00
Categorieën C, C+E, D en D+E en subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E  
        Volledig praktijkexamen € 58,00
        Praktijkexamen alleen op de openbare weg € 48,00
Categorie G  
        Praktijkexamen afgelegd in het examencentrum  
                Volledig praktijkexamen € 49,00
                Praktijkexamen enkel op de openbare weg € 41,00
                Retributiebijslag € 27,00
    Praktijkexamen afgelegd in een rijschool of landbouwschool  
                Volledig praktijkexamen € 72,00
                Praktijkexamen enkel op de openbare weg € 63,00
                Retributiebijslag € 27,00
Duplicaat € 8,00
Vakbekwaamheid  
Praktijkexamen vakbekwaamheid * cat. C1,C,D1,D  
        Manoeuvers € 46,00
        praktische proef basiskwalificatie € 68,00
        Manoeuvers + praktische proef basiskwalificatie € 92,00
        proef openbare weg € 161,00
Praktijkexamen vakbekwaamheid* cat. C1E,CE,D1E,DE  
        Manoeuvers € 61,00
        praktische proef basiskwalificatie € 68,00
        Manoeuvers + praktische proef basiskwalificatie € 107,00
        proef openbare weg € 161,00
Betaling met bancontact is wenselijk.  

* De tarieven van het theorie-examen en het praktijkexamen vakbekwaamheid gelden voor een gecombineerd examen, voor een aanvullend examen en voor een examen voor enkel een bewijs van vakbekwaamheid.