Specifieke informatie voor technische dienst

Specifieke informatie voor voertuigen welke men wenst aan te passen met het oog op het besturen door of het vervoeren van personen met beperkte mobiliteit, die de technische dienst nodig heeft voor de aanmaak van een dossier:

 • merk, type, variant en versie (indien er een variant/versie bestaat);
 • Europees homologatienummer of nummer van het PVG;
 • chassisnummer;
 • het COC (Certificate of Conformity) of het gelijkvormigheidsattest (of van buitenlandse boorddocumenten indien het voertuig ingevoerd is);
 • kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs), indien het voertuig al ingeschreven is, en desgevallend douanedocument 705 (bij nieuw of ingevoerd voertuig);
 • attest “erkenning van de handicap” van de FOD Sociale Zekerheid;
 • documentatie voor elk gebruikt onderdeel of systeem (merk, type, homologatie, instructies voor het monteren en het gebruik);
 • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager;
 • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de constructeur, ombouwer of installateur;
 • een beschrijving van de aanpassingen, samen met de plannen (bevestiging op de vloer, constructie, …);
 • een schriftelijke toelating van de constructeur van het basisvoertuig is steeds noodzakelijk voor een voertuig dat aangepast werd met het oog op het vervoer van personen met beperkte mobiliteit, en zal soms geëist worden door de FOD in het kader van de aanpassing van een voertuig met het oog op het besturen door een persoon met beperkte mobiliteit (met name wanneer het gewicht van de mogelijk geplaatste vervangende zetel het gewicht van de oorspronkelijke zetel duidelijk overschrijdt);
 • technische fiche van de dienst CARA indien de aanpassingen het besturen van het voertuig door een persoon met beperkte mobiliteit toelaten.