Validatieverslag roetfilter

Het originele validatieverslag (zie voorbeeld) uitgereikt door de bevoegde overheid dient voorgelegd te worden.

Het validatieverslag wordt gekenmerkt door een PMRS-nummer en vermeldt voor welke voertuigen de betrokken roetfilter mag gemonteerd worden of verwijst naar een ABE-document (in dat geval dient ook het ABE-document bij de keuring voorgelegd te worden).

Het validatieverslag wordt na de controle door de keuring afgestempeld.

Het validatieverslag wordt normaliter bij de retrofit roetfilter geleverd. Indien de retrofit roetfilter in het buitenland werd gemonteerd, dient het (Belgische) validatieattest aangevraagd te worden via de Vlaamse overheid:

Departement Mobiliteit & Openbare Werken
Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid
Team homologatie
homologatie.voertuigen@mow.vlaanderen.be

In de bijgevoegde mail :  contactgegevens , over welk voertuig het gaat en informatie met betrekking tot de retrofit roetfilter.