Rijbewijs

Rijbewijs
Rijbewijs

Openingsuren

Bekijk hier de openingsuren van de examencentra

Openingsuren

De examencentra zijn toegankelijk voor het afleggen van het rijbewijsexamen, zowel voor theorie als voor praktijk. Onze centra zijn bevoegd voor het afnemen van examens in de Nederlandse taal.

Voor het afleggen van het theorie-examen is men niet verplicht een opleiding te volgen in een erkende rijschool. Indien de kandidaat voor categorie B na 02/02/2014 echter twee maal mislukt voor het theorie-examen, moet men 12u theorieles volgen in een erkende rijschool. Behalve indien de kandidaat reeds deze lessen gevolgd heeft in de afgelopen 3 jaar.

Een getuigschrift van onderricht dient vanaf het 3de theorie-examen vanaf 03/02/2014 steeds voorgelegd te worden. Uitzondering: kandidaten die deelnemen aan vertraagd theorie-examen

 

Praktijk

De praktijkopleiding kan gebeuren met de hulp van vrije begeleiding ofwel met professionele hulp van lesgevers in een erkende rijschool. Hierna moet men een stage doorlopen waarna het praktisch examen kan plaatsvinden. Verdere informatie te verkrijgen in de centra ofwel op www.goca.be. Na tweemaal niet slagen voor het praktisch rijexamen is men verplicht een bijkomende opleiding te volgen in een erkende rijschool. 

 

Examens in een andere taal

Voor het afleggen van een examen in het Frans of het Duits kan men terecht in vervangcentra (contactinformatie via examencentrum). Voor het afleggen van een examen in een andere dan een van de drie landstalen kan men beroep doen op een tolk. Hiervoor dient wel een afspraak gemaakt te worden in het centrum. Het examencentrum zorgt voor een be√ędigd vertaler. Ook voor mensen met leer-en leesmoeilijkheden bestaat de mogelijkheid om een aangepast examen te doen. Zij nemen contact op met het centrum om een afspraak te maken.

 

Werken bij Autoveiligheid?
Bekijk onze vacatures

Momenteel zijn we op zoek naar: