Categorie O2 Aanhangwagens (en opleggers) - Keuring na Ongeval (KNO)

Keuring na Ongeval

Aanhangwagens of opleggers die beschadigd werden ten gevolge van een ongeval dienen – in functie van de beslissingen van een expert, aangesteld door de verzekeringsmaatschappij - onderworpen te worden aan een "keuring na ongeval” vooraleer ze opnieuw in gebruik kunnen genomen worden.

Deze specifieke controle is verplicht - na beslissing van de expert - voor schade aan alle onderdelen die als uitermate belangrijk worden aanzien voor de veiligheid, zowel voor de inzittenden als voor de andere weggebruikers, met name :

  • chassis;
  • ophanging;
  • remsysteem.

Bij een Keuring na Ongeval ondergaat het voertuig enerzijds een volledige keuring en anderzijds een nauwgezette visuele keuring.

Welk keuringsstation?

Een Keuring na Ongeval kan voor zware bedrijfsvoertuigen in alle keuringsstations.

Afspraak nodig?

Voertuigen kunnen voor een periodieke keuring met of zonder afspraak voorgereden worden.

 

 
Hoe uw voertuig voorrijden?
 
Welke documenten voorleggen?

Deze documenten betreffen steeds de originele documenten ! 
Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven geweest in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest of COC, tenzij deze voertuigen na inschrijving werden verbouwd.

Tarief: zie tarievenlijst

Let op:

  • Een Keuring na Ongeval wijzigt nooit de referentiedatum van de periodieke keuring. Het keuringsbewijs als resultaat van de Keuring na Ongeval heeft steeds de geldigheidsdatum van het huidige keuringsbewijs.
  • De volledige keuring, uitgevoerd ter gelegenheid van een Keuring na Ongeval kan als periodieke keuring gelden indien deze binnen de periode van 2 maanden vóór de referentiedatum valt.