Contacteer ons

Hoofdzetel

Suggesties, opmerking of klachten?

Contacteer ons:

  1. Via de verantwoordelijke van het keuringsstation of examencentrum;
  2. Per e-mail: info@autoveiligheid.be;
  3. Per brief: Autoveiligheid, Lammerdries 7 te 2440 Geel;
  4. Tel.: 014/57.86.00.

U kan hiervoor gebruik maken van het formulier autokeuring of examencentrum.

Bij vermeende schade kan u hiervan melding maken via de bovenvermelde contactgegevens.

Gelieve voor een efficiënte behandeling van uw dossier steeds de volgende informatie bij te voegen:

  • uw naam en contactgegevens (adres, e-mail en telefoonnummer);
  • datum van de keuring of examen;
  • voor de autokeuring: kentekenplaat (=nummerplaat) van het voertuig;
  • voor het examencentrum: naam van de kandidaat, geboortedatum en rijksregisternummer;
  • foto's of andere bewijsstukken.

Bij de behandeling van uw dossier wordt discretie verzekerd!

 

Klantenenquête