Autokeuring

Autokeuring
Autokeuring
Autokeuring
Autokeuring

Openingsuren

Open vandaag vanaf 07:00 tot 17:00.
Tot 19:00 vandaag in:

Bekijk alle openingsuren

Webcams aanschuifstroken Live
Kies een keuringsstation

 

Autoveiligheid is voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant belast, door de bevoegde overheid, met de uitvoer van de autokeuring, met name de verplichte keuring van voertuigen in België.

Met de invulling van deze opdracht draagt Autoveiligheid bij tot de volgende zaken:

 

Een veiliger verkeer

De regelmatige technische keuring van het Belgische wagenpark betekent een belangrijke bijdrage tot de verkeersveiligheid. Hoe een voertuig ook ontworpen is, het gebruik ervan zal enerzijds leiden tot een geleidelijke slijtage en anderzijds tot een gewijzigde afstelling van bepaalde onderdelen. Dit betekent dat de oorspronkelijke eigenschappen en normen niet behouden blijven.

De bestuurder stemt op onbewuste wijze zijn rijgedrag af op de geleidelijk afnemende technische capaciteiten van zijn voertuig. Daarom is de verplichte autokeuring van personen- en bedrijfsvoertuigen een nuttig middel om te duiden op het belang van een goed onderhouden voertuig, zowel voor de veiligheid van de inzittenden als voor de veiligheid van de andere weggebruikers.

 

Een gezonder leefmilieu

De autokeuring ziet er eveneens op toe dat de voertuigen de gangbare milieunormen respecteren teneinde te kunnen bijdragen tot de vermindering van de luchtvervuiling.

 

Een betere bescherming van de consument

De basis bij uitstek voor de bescherming van de consument is de onafhankelijkheid van de erkende ondernemingen voor autokeuring, los van elke commerciële activiteit in de autosector.

Het keuren van voertuigen, los van dit commercieel belang, garandeert een objectief en uniform keuringsresultaat.

Naar aanleiding van de tweedehandskeuring krijgt de potentiële koper van een tweedehandswagen, naast het keuringsbewijs, een tweedehandsrapport dat belangrijke informatie verschaft over de technische staat van het voertuig. Ook wordt er een CAR-PASS uitgereikt welke een officiële waarborg biedt betreffende de reële kilometerstand en dus een mogelijke fraude van de kilometertellerstand tegen gaat.

 

Een eenduidige en systematische klantendienst

Sinds 1999 beschikt onze onderneming over de ISO 9001-certificatie voor de autokeuring en het rijbewijs, welke een eenduidige en systematische kwaliteitsservice aan onze klanten vooropstelt. De certificatie wordt jaarlijks door een opvolgingsaudit opgevolgd en wordt om de drie jaar hernieuwd via een hercertificatieprocedure.