Over ons

Groep Autoveiligheid is de organisatie die de ondernemingen Autoveiligheid nv (*),  Bureau voor Technische Controle nv (**) en Centrum voor Technische Automobielinspectie nv (***) beheert en actief is in Vlaanderen (provincies Antwerpen, Limburg en een gedeelte van Vlaams-Brabant) op vlak van autokeuring en examens tot het bekomen van het rijbewijs. De groep Autoveiligheid is tot stand gekomen in 2008 en 2017 na de integratie van de vennootschappen Autoveiligheid nv, Bureau voor Technische Controle nv (2008) en Centrum voor Technische Automobielinspectie nv (2017) en sindsdien actief onder de benaming van “Autoveiligheid” of “groep Autoveiligheid”.  Deze vennootschappen zijn bij Koninklijk Besluit van 23 december 1994 erkend om de activiteiten autokeuring en examens voor het rijbewijs uit te oefenen.

Met een 700-tal medewerkers worden jaarlijks 1,8 miljoen keuringen uitgevoerd en 200.000 examens voor het rijbewijs afgenomen.

 

Missie

Onze missie bestaat uit het leveren van een belangrijke bijdrage aan:

  • de verkeersveiligheid: de technische staat van het wagenpark is van het allergrootste belang voor de veiligheid van bestuurders, passagiers en andere weggebruikers. Objectieve en kwalitatieve testen van o.a. remmen, lichten, ophanging, … garanderen dat ongevallen – wegens technisch falen van voertuigen – tot een minimum beperkt blijven.
  • de bescherming van de belangen van de consument: de uitvoering van specifieke keuringen in geval een voertuig verkocht wordt op de tweedehandsmarkt moet voldoende garanties kunnen bieden aan de kopers wat de conformiteit, stand van de kilometerteller (uitreiken Car-Pass) en technische staat van deze voertuigen betreft.
  • de verbetering van het milieu: door specifieke testen en controles op vlak van uitstoot van voertuigen tijdens de keuring, worden voertuigen met te vervuilende emissies afgekeurd.

 

Dienstverlening en kwaliteit

Bij de uitvoering van onze opdracht heeft de dienstverlening ten aanzien van onze klanten de hoogste prioriteit, met focus op klantvriendelijkheid en professionaliteit. Wij streven tevens naar een permanente verbetering van onze dienstverlening en doen daarvoor graag beroep op de feedback van onze klanten (o.a. via periodieke klantentevredenheidsenquêtes, behandeling van alle opmerkingen, suggesties en klachten binnen de kortst mogelijke termijn, …). 

 

Professionaliteit en onafhankelijkheid

Wij zetten in op vakkennis, beroepsernst en vakbekwaamheid bij onze medewerkers, teneinde een correcte en professionele dienstverlening te kunnen garanderen. De principes van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en objectiviteit betreffen essentiële voorwaarden. Hiervoor gelden specifieke deontologische voorschriften die altijd door onze medewerkers dienen gerespecteerd te worden.

 

(*) Autoveiligheid nv – ondernemingsnummer 0400 824 586 – maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 460

(**) Bureau voor Technische Controle nv - ondernemingsnummer 0404 288 971 – maatschappelijke zetel te 2100 Deurne (Antwerpen), Santvoortbeeklaan 34-36

(***) Centrum voor Technische Automobielinspectie nv - ondernemingsnummer 0400 426 094 – maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Ambachtenlaan 10