Autobus/autocar - Kwaliteitskeuring

Kwaliteitskeuring

Voor autocars kan tijdens de periodieke keuring een bijkomende kwaliteitskeuring (sterrenkeuring) gevraagd worden. Deze keuring is slechts verplicht indien men de classificatie met behulp van een aantal sterren wil kenbaar maken op de autocar. 

De kwaliteitskeuring is één jaar geldig en kan slechts worden uitgevoerd indien het voertuig voldoet aan de technische vereisten.

Specifieke keuring

De klant dient de binneninrichting van het voertuig aan te geven:

 • Eén enkele klasse aan boord;

Alle rubrieken op het document voor classificatie worden door de keuring nagekeken en aangekruist voor zover ze aan de eisen voldoen. Voor elk onderdeel wordt de hoogst mogelijke quotatie gegeven. Tot slot wordt de laagst aangestipte quotatie in rekening gebracht om tot het besluit te komen welke klasse toegekend wordt (1, 2, 3 of 4 sterren, of geen indien de quotering niet voldoet aan de eisen voor 1 ster).

 • Twee klassen aan boord (binneninrichting opgedeeld in twee zones);

Alle rubrieken op het document voor classificatie worden afzonderlijk gekeurd voor ieder van de twee zones. De klasse die toegekend wordt aan ieder van de twee zones is de klasse die overeenstemt met de laagste quotatie.

 • Moduleerbare comfortklassen (twee mogelijke klassen).

  • Bij een 1ste classificatiekeuring dient de klant zijn voertuig voor te rijden in de laagste comfortklasse, d.w.z. in de configuratie met de meeste plaatsen aan boord van het voertuig.
  • Bij een 2de classificatiekeuring dient het voertuig te worden voorgereden in de hoogste configuratie, d.w.z. in de configuratie met het minst aantal plaatsen aan boord van het voertuig.
  • Bij de volgende classificatiekeuringen dient het voertuig afwisselend met de hoogste en met de laagste configuratie voorgereden te worden.

De onderdelen die verder beoordeeld worden m.b.v. het document voor classificatie zijn:

 • Identificatie van de autocar;

 • Onderhoudstoestand van de autocar (netheid, buitenkant, binneninrichting);

 • Aantal klassen;

 • Beoordelingscriteria.
   

Welk keuringsstation?

De kwaliteitskeuring voor autocars kan in alle keuringsstations plaats vinden.

Afspraak nodig?

De kwaliteitskeuring van autocars wordt op vraag van de klant tijdens de periodieke keuring uitgevoerd. Hiervoor is geen specifieke afspraak vereist; men kan het voertuig voorrijden voor een periodieke keuring met of zonder afspraak.

Welke documenten worden uitgereikt?

Na de kwaliteitskeuring ontvangt de klant een exemplaar van het document voor classificatie en twee exemplaren van het verslag van kwaliteitskeuring voor autocar . De klant dient, samen met het “document voor classificatie”, één van de twee exemplaren van het verslag over te maken aan de Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en van Reisorganisatoren (FBAA).

 
Hoe uw voertuig voorrijden?
 
Welke documenten voorleggen?

Indien van toepassing:

Deze documenten betreffen steeds de originele documenten ! 
Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven geweest in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest of COC, tenzij deze voertuigen na inschrijving werden verbouwd.

Tarief: zie tarievenlijst