Kampeerwagen - Periodieke keuring

Periodieke keuring

De eerste van de periodieke keuringen dient plaats te vinden ná inschrijving en vóór ingebruikname.

Nadien bedraagt de basisperiodiciteit tussen de opeenvolgende periodieke keuringen in principe 1 jaar.

Voor de periodieke keuring wordt een uitnodiging aan de eigenaar (titularis of naam waarop het voertuig werd ingeschreven) verstuurd. Voor de eerste van de periodieke keuringen wordt geen uitnodiging verstuurd!

Het voertuig dient ten laatste op de uiterste geldigheidsdatum vermeld op het keuringsbewijs voorgereden te worden. Voor een voertuig dat na deze datum gekeurd wordt, dient een toeslag “te laat” aangerekend te worden.

Opmerking:

Bij nieuwe voertuigen met een Europese goedkeuring volgens 2007/46 wordt bij de eerste keuring na de eerste inschrijving de remdoelmatigheid, het remonevenwicht en de afstelling van de koplichten niet nagegaan. Dit nazicht zal bij de volgende keuringen worden uitgevoerd.
Bij de eerste keuring wordt het voertuig tevens gewogen en wordt een identificatieverslag uitgereikt.

Welk keuringsstation?

Een voertuig kan voor periodieke keuring in een keuringsstation - naar keuze - voorgereden worden.

Afspraak nodig?

Voertuigen kunnen voor een periodieke keuring met of zonder afspraak voorgereden worden.

Welke documenten worden uitgereikt?

Indien van toepassing:

  • Vignet LPG/CNG;
  • ...
 
Hoe uw voertuig voorrijden?
 
Welke documenten voorleggen?

Deze documenten betreffen steeds de originele documenten ! 
Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven geweest in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest of COC, tenzij deze voertuigen na inschrijving werden verbouwd.

Tarief: zie tarievenlijst