Keuring ADR

De bedrijfsvoertuigen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen zoals petroleum, gas of zuurhoudende stoffen zijn onderworpen aan een specifieke ADR-controle (Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg).

ADR-keuring

Buiten de jaarlijkse periodieke keuringen is een specifieke ADR-keuring verplicht. Voor meer informatie betreffende de ADR-keuring kunt u de brochure hier downloaden.

 

Specifieke keuring

Tijdens een ADR-keuring worden de volgende onderdelen nagekeken:

ADR-keuring

  • de elektrische uitrusting en batterijen;
  • de bescherming van het tankreservoir;
  • de afscherming van de uitlaat;
  • de bumper en de zijdelingse beschermingen;
  • diverse verplichte inrichtingen;
  • attesten en opschriften.

 

Uitgereikte documenten

Indien het voertuig beantwoordt aan de voorschriften van het ADR-reglement wordt een ADR-keuringsbewijs uitgereikt met een geldigheidsduur van 1 jaar. Dit ADR-keuringsbewijs is enkel geldig met een groen keuringsbewijs waarvan de geldigheidsduur niet is overschreden.

 

Welk keuringsstation?

Een voertuig kan in elk keuringsstation voorgereden worden voor een keuring ADR.

 

Afspraak nodig?

Voertuigen kunnen voor een ADR-keuring met of zonder afspraak voorgereden worden.

 
Hoe uw voertuig voorrijden?
 
Welke documenten voorleggen?

Deze documenten betreffen steeds de originele documenten!
Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest  of COC, tenzij deze voertuigen na inschrijving werden verbouwd.

Tarief: zie tarievenlijst