Keuring na ongeval

De voertuigen die beschadigd werden ten gevolge van een ongeval dienen – in functie van de beslissingen van een expert - onderworpen te worden aan een volledige technische keuring gevolgd door een specifieke keuring na ongeval vooraleer ze opnieuw in gebruik kunnen genomen worden.

 

Specifieke veiligheidscontrole

Deze specifieke controle is verplicht - na beslissing van een expert - voor schade aan alle onderdelen die als uitermate belangrijk worden aanzien voor de veiligheid, zowel voor de inzittenden als voor de andere weggebruikers, met name :

  • chassis;
  • stuurinrichting;
  • ophanging;
  • remsysteem.

 

Waaruit bestaat een KNO?

Bij een Keuring na Ongeval ondergaat het voertuig enerzijds een volledige keuring en anderzijds een specifieke KNO-keuring. Deze specifieke keuring omvat twee luiken:

  1. De keuring van wielgeometrie op een wieluitlijningsbank, om na te gaan of de regeling van de wielpositie conform is met de voorschriften van de constructeur.
  2. De keuring van de chassisgeometrie op een 3-dimensionele meetbank, om te controleren of de chassismeetpunten binnen de toleranties, voorgeschreven door de constructeur, vallen.

De resultaten van de metingen van de wiel- en chassisgeometrie worden nadien overgemaakt aan de klant samen met het keuringsbewijs.

 

Betrokken voertuigen

Personenwagens (van de categorie M1), kampeervoertuigen (van de categorie M1) en lichte bedrijfsvoertuigen (van de categorie N1, MTM <= 3,5t).

De andere voertuigen hoeven geen wiel- en chassisgeometriemeting te ondergaan en kunnen derhalve voor KNO in elk keuringsstation terecht met of zonder afspraak.

 

Welke keuringsstations?

Een Keuring na Ongeval voor M1 en N1 voertuigen kan enkel in de volgende keuringsstations:

Provincie Antwerpen

Provincie Limburg

Provincie Vlaams-Brabant

 

Afspraak nodig?

Er is steeds een afspraak vereist voor een Keuring na Ongeval voor personenwagens (categorie M1) en lichte bedrijfsvoertuigen (categorie N1).

Klik hier voor contactformulier voor een aanvraag voor afspraak.

 

Let op

Een Keuring na Ongeval wijzigt nooit de referentiedatum van de periodieke keuring. Het keuringsbewijs als resultaat van de Keuring na Ongeval heeft steeds de geldigheidsdatum van het huidige keuringsbewijs.

De volledige keuring, uitgevoerd ter gelegenheid van een Keuring na Ongeval kan bij een personenwagen als periodieke keuring gelden indien deze binnen de periode van 2 maanden* vóór de referentiedatum valt.

Er kan tevens een tweedehandskeuring uitgevoerd worden in combinatie met de Keuring na Ongeval.

(*) Voor andere voertuigen dan personenwagens is dit 1 maand.

 

Hoe uw voertuig voorrijden?

Welke documenten voorleggen?

 Bijkomend voor bedrijfsvoertuigen :

Deze documenten betreffen steeds de originele documenten! 
Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Uitgezonderd ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven in een andere lidstaat van de EU

Tarief: zie tarievenlijst