Periodieke keuring

Voertuigen dienen - na inschrijving - in vastgestelde periodes voor een technische keuring in een keuringsstation naar keuze te worden voorgereden.

Voor de periodieke keuring wordt een uitnodiging naar de eigenaar (titularis of naam waarop het voertuig werd ingeschreven) verstuurd.

 

Toeslag bij te late keuring

Een voertuig dat aan de keuring onderworpen is, dient ten laatste op de uiterste geldigheidsdatum vermeld op het keuringsbewijs voorgereden te worden. Voor een voertuig dat na deze datum gekeurd wordt, dient een toeslag te laat aangerekend te worden.

Voor personenwagens dient de eerste periodieke keuring plaats te vinden ten laatste op de datum waarop het voertuig 4 jaar wordt.

Opmerking: in geval van een Keuring na Ongeval of montage trekhaak, montage LPG of CNG, of andere ‘verbouwingen’ dient het voertuig te worden voorgereden voor een niet-periodieke keuring alvorens het voertuig (terug) in gebruik kan genomen worden.

 

Bedrijfsvoertuigen

Voor bedrijfsvoertuigen dient de eerste periodieke keuring plaats te vinden na inschrijving en vóór ingebruikname (hiervoor wordt geen uitnodiging verstuurd!).

 

Bonussysteem

Afhankelijk van het voertuigtype kan onder bepaalde voorwaarden een bonus, nl. een verdubbeling van de periodiciteit of geldigheid, toegekend worden. Zie hiervoor bovenaan bij “welk type keuring?”.

 

Welk keuringsstation?

Een voertuig kan voor periodieke keuring, in een keuringsstation naar keuze, voorgereden worden.

 

Welke documenten worden uitgereikt?

  • Keuringsbewijs.

Indien van toepassing: 

 

Afspraak nodig?

Voertuigen kunnen voor periodieke keuring met en zonder afspraak voorgereden worden.

 
Hoe uw voertuig voorrijden?
 
 Welke documenten voorleggen?

 Bijkomend voor bedrijfsvoertuigen

Opgelet
Deze documenten dienen alle originele documenten te zijn.
Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven geweest in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest  of COC, tenzij deze voertuigen na inschrijving werden verbouwd.

Tarief: zie tarievenlijst