Tweedehandskeuring

Tweedehandskeuring (keuring voor verkoop)

Een tweedehandskeuring is verplicht bij de verkoop van bepaalde voertuigen vooraleer het voertuig kan worden ingeschreven op naam van een nieuwe eigenaar (titularis).

Opgelet:
Bij een overdracht tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden of naar een kind, waarbij de bestaande kentekenplaat op de nieuwe titularis wordt overgedragen, is geen tweedehandskeuring vereist. In geval van een nieuwe kentekenplaat, dient enkel een administratieve keuring vóór inschrijving uitgevoerd te worden.

Bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (D.I.V) worden bij overdracht voor de inschrijving volgende documenten gevraagd, in functie van de situatie:

 • uittreksel uit de huwelijksakte;
 • uittreksel uit de geboorteakte;
 • uittreksel van de gemeente uit het samenlevingscontract;
 • overlijdensakte.

 

Betrokken Voertuigen

Personenwagens (van de categorie M1), kampeerwagens (van de categorie M1) en lichte bedrijfsvoertuigen (categorie N1, MTM <= 3,5t).
Voor inschrijving als oldtimer is dit niet van toepassing.

 

Visuele tweedehandskeuring

De betrokken voertuigen die minder dan 2 maanden geleden periodiek gekeurd werden, worden onderworpen aan een visuele tweedehandskeuring. Concreet betekent dit dat de keuring van de uitstoot, de ophanging, de remmen en de lichten enkel op visuele wijze gekeurd worden zonder meetapparatuur. Deze vereenvoudigde vorm van tweedehandskeuring blijft voor het overige een volledige keuring

De voertuigen die kunnen genieten van deze vereenvoudigde keuring moeten aan de twee volgende voorwaarden voldoen:

 • De laatste volledige keuring moet minder dan 2 maanden geleden plaatsgehad hebben in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie;
 • Het voertuig moet beschikken over een groen keuringsbewijs met normale geldigheid, uitgereikt in België of een keuringscertificaat met een normale geldigheid uit een andere lidstaat van de Europese Unie conform de geldende Europese Richtlijnen betreffende de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens.

De voertuigen die niet voldoen aan deze criteria, of waarbij tijdens de visuele keuring een tekortkoming wordt vastgesteld, worden onmiddellijk aan de volledige tweedehandskeuring onderworpen.

 

Welk keuringsstation?

Een voertuig kan voor een tweedehandskeuring voorgereden worden in een keuringsstation naar keuze van de klant.

 

Afspraak nodig?

Voertuigen kunnen voor een tweedehandskeuring enkel met afspraak voorgereden worden.
Voor inschrijving als oldtimer is dit niet van toepassing.

 

Met welke kentekenplaat (nummerplaat) het voertuig voorrijden?

 

Welke documenten worden uitgereikt?

Keuringsbewijs

 • De voertuigen onderworpen aan de volledige keuring:

Voor zover het voertuig geen administratieve of technische gebreken vertoont, wordt een groen keuringsbewijs uitgereikt met een periodiciteit/geldigheidsduur van 1 jaar (of tot wanneer het voertuig 4 jaar wordt bij een personenwagen (indien geen trekhaak met een sleepgewicht > 750 kg)).

 • De voertuigen onderworpen aan de visuele keuring:

Voor zover het voertuig geen administratieve of technische gebreken vertoont, wordt een document ‘visuele keuring van het voertuig' uitgereikt met een geldigheidsduur van 1 jaar te rekenen vanaf de datum van de laatste volledige keuring. Bijkomend wordt op het vorige keuringsbewijs een manuele stempel aangebracht. Deze twee documenten moeten samen aan de koper van het voertuig overhandigd worden.

Bij tweedehandskeuringen wordt nooit een bonus toegekend !

 

Tweedehandsrapport

Behalve een technische keuring (volledig of visueel) van het voertuig wordt een bijkomende diagnose uitgevoerd. Het resultaat van deze diagnose (specifieke gecontroleerde punten) wordt geregistreerd op het tweedehandsrapport. Dit rapport geeft een beeld weer van de staat van het voertuig op het ogenblik dat het voorgereden wordt, waardoor de potentiële koper over belangrijke bijkomende informatie beschikt. Dit document blijft 2 maanden geldig.

 

Bijkomende elementen die een meerwaarde van het tweedehandsrapport waarborgen:

Voor te leggen zaken:

 • het onderhoudsboekje van het voertuig;
 • het instructieboekje van het voertuig;
 • alle contactsleutels met inbegrip van reservesleutels en/of afstandsbedieningen;
 • gevarendriehoek;
 • verbanddoos;
 • geldig blustoestel;
 • reservewiel losmaken (zodat volledig nazicht mogelijk is) in de kofferruimte.

Indien van toepassing:

 • wielsleutel en krik;
 • adapter voor anti-diefstalbout (indien uitgerust met anti-diefstalbouten).

Door u uit te voeren handelingen (indien van toepassing):

 • openen en sluiten van het dak bij een cabriolet of targa.

 

Aanvraag tot inschrijving

De koper van het voertuig moet deze aanvraag tot inschrijving aan de DIV overmaken via zijn verzekeraar. Dit document blijft 2 maanden geldig.

 

Car-Pass

Lees meer over de Car-Pass

 
Hoe uw voertuig voorrijden?
 
 Welke documenten voorleggen?

 Bijkomend voor bedrijfsvoertuigen

Opgelet
Deze documenten dienen alle originele documenten te zijn.
Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Kentekenbewijzen (inschrijvingsbewijzen) uitgereikt sinds 01/09/2013 bestaan uit 2 delen.  Kentekenbewijzen uitgereikt vóór 01/09/2013 bestaan uit 1 deel.
(**) Ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest of COC, tenzij deze voertuigen na inschrijving werden verbouwd.

Tarief: zie tarievenlijst