Landbouwtrekker - Periodieke keuring

Periodieke keuring

Niet-vrijgestelde landbouwtrekkers met een maximale toegelaten massa (MTM) groter dan 3,5 ton EN alle landbouwtrekkers met max. snelheid > 40 km/u zijn onderworpen aan een periodieke keuring.

Vrijgestelde landbouwtrekkers of niet-vrijgestelde landbouwtrekkers met een MTM kleiner of gelijk aan 3,5 ton EN max. snelheid ≤ 40 km/u zijn derhalve niet onderworpen aan de periodieke keuring, doch dienen éénmalig voorgereden te worden voor een technische keuring na elke herinschrijving onder een nieuwe eigenaar.

Vrijgestelde landbouwtrekkers zijn deze gebruikt:

  • uitsluitend voor professioneel OF privaat gebruik in de land-, tuin-, bosbouw of in de visteelt;
  • door wegbeheerders of hun aannemers gebruikt voor het onderhoud van de omgeving van de wegen of tijdens de winter voor het opruimen van sneeuw of het uitstrooien op de openbare weg van stoffen om het verkeer te beveiligen bij gevaarlijke weersomstandigheden of andere.

Klik hier voor meer info over vrijstellingen en kentekenplaten. 

De eerste van de periodieke keuringen dient plaats te vinden ná inschrijving en vóór ingebruikname.

Deze keuring wordt ook wel eerste keuring genoemd en deze dient tevens plaats te vinden ná elke inschrijving op een nieuwe eigenaar vóór de ingebruikname.

Tijdens de eerste keuring wordt het voertuig gewogen en wordt een (nieuw) identificatieverslag uitgereikt.

De periodiciteit van de keuring van de niet-vrijgestelde landbouwtrekkers is afhankelijk van de Maximale Toegelaten Massa (MTM):

  • Landbouwtrekkers met MTM <= 3,5t : geen periodieke keuring;
  • Landbouwtrekkers met 3,5t <  MTM <= 7,5t: 2 jaar;
  • Landbouwtrekkers met MTM > 7,5t: 1 jaar.

De periodiciteit van de keuring van landbouwtrekkers met max. snelheid > 40 km/u is steeds 1 jaar.

 

Welk keuringsstation?

Een voertuig kan voor een periodieke keuring in een keuringsstation - naar keuze - voorgereden worden.

Afspraak nodig?

Voertuigen kunnen voor een periodieke keuring met of zonder afspraak voorgereden worden.

Welke documenten worden uitgereikt?

 
Hoe uw voertuig voorrijden?
 
Welke documenten voorleggen?

Deze documenten betreffen steeds de originele documenten ! 
Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven geweest in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest of COC, tenzij deze voertuigen na inschrijving werden verbouwd.

Tarief: zie tarievenlijst