Overdracht

Bij een overdracht tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden of naar een kind, waarbij de bestaande kentekenplaat op de nieuwe titularis wordt overgedragen, is geen keuring vereist. De overdracht kan rechtstreeks via de verzekering.
In geval van een nieuwe kentekenplaat, dient er een administratieve keuring vóór de inschrijving uitgevoerd te worden.

Bij de Dienst Inschrijvingen (D.I.V) worden bij overdracht voor de inschrijving volgende documenten gevraagd, afhankelijk van de situatie:

  • uittreksel uit de huwelijksakte
  • uittreksel uit de geboorte-akte
  • uittreksel van de gemeente uit het samenlevingscontract
  • overlijdensakte