Motorfiets Herkeuring

Er dient een herkeuring plaats te vinden wanneer bij de keuring een keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur of verboden tot het verkeer uitgereikt werd. Het betreft een rood keuringsbewijs (met een geldigheidsduur beperkt tot 15 dagen of verboden tot het verkeer) of een groen keuringsbewijs met geldigheidsduur beperkt tot 3 maanden. Op deze keuringsbewijzen vindt u de elementen die aanleiding geven tot de herkeuring.

Het doel van de herkeuring is na te gaan of de vastgestelde gebreken hersteld werden teneinde een groen keuringsbewijs met normale geldigheidsduur te kunnen uitreiken.

 

Welk keuringsstation?

De herkeuring dient steeds plaats te vinden in hetzelfde keuringsstation waar het keuringsbewijs met beperkte geldigheid uitgereikt werd, anders wordt opnieuw een volledige keuring uitgevoerd en aangerekend.
Indien het voertuig niet op tijd, namelijk meer dan 2 maanden ná de uiterste geldigheidsdatum vermeld op het keuringsbewijs, wordt voorgereden, zal steeds een nieuwe volledige keuring moeten uitgevoerd worden!

 

Afspraak nodig?

Voor een herkeuring kan geen afspraak gemaakt worden. Voor herkeuringen kunnen de voertuigen voorgereden worden op de aparte aanschuifstrook motorfietsen.

 

  Hoe uw voertuig voorrijden?
 
 Welke documenten voorleggen?

Opgelet
Deze documenten dienen allen originele documenten te zijn. 
 Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven geweest in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest  of COC, tenzij deze voertuigen na inschrijving werden verbouwd.

Tarief: zie tarievenlijst