Motorfiets Invoerprocedure

Indien ingevoerd vanuit het buitenland met het oog op een inschrijving in België geldt, afhankelijk van de situatie, één van volgende procedures:

  1. Het voertuig beschikt over een Europese typegoedkeuring en daarbij horend Europees gelijkvormigheidsattest (COC = Certificate Of Conformity):

    Een voertuig dat al een Europese goedkeuring heeft (conform Richtlijn 2002/24/EG of Verordening (EU) 168/2013) kan rechtstreeks ingeschreven worden. Vanaf 01/01/2023 dient het voertuig na afspraak voorgereden te worden voor een tweedehandskeuring.

  2. Het voertuig beschikt niet over een Europese typegoedkeuring en daarbij horend Europees gelijkvormigheidsattest (COC = Certificate Of Conformity):

a. Het voertuig werd ingevoerd uit en was reeds ingeschreven in een lidstaat van de E.E.R. (Europese Economische Ruimte) of Zwitserland: Het voertuig dient een validatieprocedure(*) te doorlopen via de bevoegde overheid.

(*) Vanaf 01/01/2023 dient het voertuig voorafgaandelijk de validatieprocedure bij de overheid, na afspraak te worden voorgereden voor een tweedehandskeuring. Na het bekomen van een validatiedocument van de overheid wendt men zich tot het keuringsstation voor een administratieve keuring waarbij een aanvraag inschrijving en identificatieplaatje wordt uitgereikt.

b. Het voertuig werd ingevoerd van buiten de E.E.R. (Europese Economische Ruimte) en Zwitserland: Het voertuig dient een gelijkvormigheidsprocedure te doorlopen in een bevoegd keuringsstation. Na het bekomen van een goedkeuringsdocument van de overheid wendt men zich tot het keuringsstation voor een administratieve keuring waarbij een aanvraag inschrijving en identificatieplaatje wordt uitgereikt.
Deze procedure is niet mogelijk voor voertuigen met een eerste inschrijving vanaf 01/07/2004. Dergelijke voertuigen kunnen slechts een goedkeuring bekomen via een erkend Europees goedkeuringsorganisme (vb. TÜV ).