Motorfiets Tweedehandskeuring

Tweedehandskeuring (keuring voor verkoop)

Een tweedehandskeuring is verplicht bij de verkoop van betrokken voertuigen vooraleer het voertuig kan worden ingeschreven op naam van een nieuwe eigenaar (titularis).

Opgelet:
Bij een overdracht tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden of naar een kind, waarbij de bestaande kentekenplaat op de nieuwe titularis wordt overgedragen, is geen tweedehandskeuring vereist. In geval van een nieuwe kentekenplaat, dient enkel een administratieve keuring vóór inschrijving uitgevoerd te worden.

Bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (D.I.V) worden bij overdracht voor de inschrijving volgende documenten gevraagd, in functie van de situatie:

  • uittreksel uit de huwelijksakte;
  • uittreksel uit de geboorteakte;
  • uittreksel van de gemeente uit het samenlevingscontract;
  • overlijdensakte.

 

Betrokken Voertuigen

  • Motorfietsen, driewielers en vierwielers met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan 125 cc
  • Elektrische of hybride motorfietsen met een maximumvermogen groter dan 11 kilowatt én een maximumsnelheid hoger dan 45 kilometer per uur

 

Visuele tweedehandskeuring

De betrokken voertuigen die minder dan 2 maanden geleden gekeurd werden, worden onderworpen aan een visuele tweedehandskeuring. Concreet betekent dit dat de keuring van de uitstoot, de remmen en de lichten enkel op visuele wijze gekeurd worden zonder meetapparatuur. Deze vereenvoudigde vorm van tweedehandskeuring blijft voor het overige een volledige keuring

De voertuigen die kunnen genieten van deze vereenvoudigde keuring moeten aan de twee volgende voorwaarden voldoen:

  • De laatste volledige keuring moet minder dan 2 maanden geleden plaatsgehad hebben in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie;
  • Het voertuig moet beschikken over een groen keuringsbewijs met normale geldigheid, uitgereikt in België of een keuringscertificaat met een normale geldigheid uit een andere lidstaat van de Europese Unie conform de geldende Europese Richtlijnen betreffende de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens.

De voertuigen die niet voldoen aan deze criteria, of waarbij tijdens de visuele keuring een tekortkoming wordt vastgesteld, worden onmiddellijk aan de volledige tweedehandskeuring onderworpen.

 

Welke keuringsstations?

Een voertuig kan voor een tweedehandskeuring voorgereden worden in één van de volgende keuringsstations.

 

Afspraak nodig?

Er is steeds een afspraak vereist voor een tweedehandskeuring.

 

Met welke kentekenplaat (nummerplaat) het voertuig voorrijden?

Welke documenten worden uitgereikt?

Keuringsbewijs

Voor zover het voertuig geen administratieve of technische gebreken vertoont, wordt een groen keuringsbewijs staat van het voertuig zonder geldigheidsdatum uitgereikt.

  • De voertuigen onderworpen aan de visuele keuring:

Voor zover het voertuig geen administratieve of technische gebreken vertoont, wordt een document ‘visuele keuring van het voertuig' zonder geldigheidsdatum uitgereikt. Bijkomend wordt op het vorige keuringsbewijs een manuele stempel aangebracht. Deze twee documenten moeten samen aan de koper van het voertuig overhandigd worden.

 

Aanvraag tot inschrijving

De koper van het voertuig moet deze aanvraag tot inschrijving aan de DIV overmaken via zijn verzekeraar. Dit document blijft 2 maanden geldig.

 

 
Hoe uw voertuig voorrijden?
 
 Welke documenten voorleggen?

 Opgelet
Deze documenten dienen alle originele documenten te zijn.
Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Kentekenbewijzen (inschrijvingsbewijzen) uitgereikt sinds 01/09/2013 bestaan uit 2 delen.  Kentekenbewijzen uitgereikt vóór 01/09/2013 bestaan uit 1 deel.
(**) Ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest of COC, tenzij deze voertuigen na inschrijving werden verbouwd.

Tarief: zie tarievenlijst