Oldtimer - Overdracht

Overdracht

Bij een overdracht tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden of naar een kind, is een oldtimerkeuring vereist indien bij de overdracht het voertuig wijzigt van gewoon gebruik naar gebruik oldtimer.

Indien het gebruik oldtimer blijft, kan de overdracht via de verzekering worden uitgevoerd indien de bestaande kentekenplaat wordt overgedragen.

In geval van een nieuwe oldtimer kentekenplaat, dient een administratieve keuring vóór inschrijving uitgevoerd te worden

Bij de Dienst Inschrijvingen (D.I.V) worden bij overdracht voor de inschrijving volgende documenten gevraagd, afhankelijk van de situatie:

  • uittreksel uit de huwelijksakte;
  • uittreksel uit de geboorte-akte;
  • uittreksel van de gemeente uit het samenlevingscontract;
  • overlijdensakte.