Personenwagen - Herkeuring

Herkeuring

Er dient een herkeuring plaats te vinden indien bij de keuring een keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur uitgereikt werd. Het betreft een rood keuringsbewijs of een groen keuringsbewijs met geldigheidsduur beperkt tot 3 maanden. Op deze keuringsbewijzen vindt u de elementen die aanleiding geven tot de herkeuring.

Het doel van de herkeuring is na te gaan of de vastgestelde gebreken hersteld werden teneinde een groen keuringsbewijs met normale geldigheidsduur te kunnen uitreiken.

Welk keuringsstation?

De herkeuring dient steeds plaats te vinden in hetzelfde keuringsstation waar het keuringsbewijs met beperkte geldigheid uitgereikt werd, anders wordt er opnieuw een volledige keuring uitgevoerd en aangerekend.
Indien het voertuig meer dan 2 maanden ná de uiterste geldigheidsdatum, vermeld op het keuringsbewijs (met beperkte geldigheid), wordt voorgereden, zal steeds een nieuwe volledige keuring moeten uitgevoerd én aangerekend worden !

Afspraak nodig?

Voor een herkeuring kan geen afspraak gemaakt worden. Voor herkeuringen kunnen de voertuigen voorgereden worden op een aparte aanschuifstrook (herkeuringslijn).

 
Hoe uw voertuig voorrijden?
 
 Welke documenten voorleggen?

Deze documenten betreffen steeds de originele documenten ! 
 Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven geweest in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest  of COC, tenzij deze voertuigen na inschrijving werden verbouwd.

Tarief: zie tarievenlijst