Personenwagen - Invoerprocedures

Invoerprocedures

Een invoerprocedure is verplicht voor ingevoerde personenwagens met het oog op een gewone inschrijving (niet als oldtimer):

  • met een éérste ingebruikname vóór 15/06/1968;
  • met een éérste ingebruikname vanaf 15/06/1968 én zonder een Europese goedkeuring.

Tijdens een invoerprocedure wordt nagegaan of het voertuig overeenstemt met zijn buitenlandse inschrijving(*) (validatieprocedure) en/of gelijkvormig is met de bepalingen die op het moment van de éérste ingebruikname van het voertuig geldig waren (homologatieprocedure). Indien het voertuig overeenstemt, wordt er een bewijs, dat het voertuig conform is aan de erop van toepassing zijnde reglementering, uitgereikt. 

Na uitreiking van het als gelijkvormigheidsattest geldend bewijs dient er een tweedehandskeuring uitgevoerd te worden alvorens het voertuig kan ingeschreven worden.

(*) Voertuigen voorheen permanent ingeschreven in een andere lidstaat van de E.E.R. en Zwitserland.

Waaruit kan u afleiden dat het een voertuig betreft zonder Europese goedkeuring? Het identificatieplaatje van de constructeur dat zich op het voertuig bevindt, bevat GEEN nummer met volgende structuur:
Ex(x)*xx/xx*xxxx*xx of Ex(x)*xxxx/xx*xxxx*xx (waarbij “x” staat voor één cijfer)

Voor voertuigen met een Europese goedkeuring als compleet of voltooid voertuig is géén invoerprocedure vereist, voor zover deze voertuigen niet werden verbouwd. 

Welk keuringsstation?

De personenwagens met een éérste ingebruikname van vóór 15/06/1968 kunnen terecht in alle keuringsstations. Hiervoor is geen afspraak vereist.

De personenwagens met een éérste ingebruikname vanaf 15/06/1968 én zonder een Europese goedkeuring dienen een invoerprocedure te ondergaan in één van de volgende keuringsstations:

Provincie Antwerpen
Antwerpen-Noorderlaan;
Geel;
Willebroek.

Provincie Limburg
Alken.

Afspraak nodig?

Er is steeds een afspraak vereist voor de invoerprocedure van personenwagens met een éérste ingebruikname vanaf 15/06/1968 én zonder een Europese goedkeuring.

Dit kan enkel telefonisch via nummer 014/57 41 15 (tijdens de openingsuren).

 
Hoe uw voertuig voorrijden?
 
 Welke documenten voorleggen?
  • Buitenlands Kentekenbewijs (=inschrijvingsbewijs) of een vervangend attest van de desbetreffende inschrijvingsdienst van het land van herkomst;
  • Douanedocument model 705;
  • Andere attesten - indien van toepassing.

Deze documenten betreffen steeds de originele documenten! 
 

Tarief: zie tarievenlijst