Personenwagen - Keuring na Ongeval (KNO)

Keuring na Ongeval

Personenwagens die beschadigd werden ten gevolge van een ongeval dienen – in functie van de beslissingen van een expert, aangesteld door de verzekeringsmaatschappij - onderworpen te worden aan een volledige technische keuring gevolgd door een specifieke "keuring na ongeval” vooraleer ze opnieuw in gebruik kunnen genomen worden.

Deze specifieke controle is verplicht - na beslissing van de expert - voor schade aan alle onderdelen die als uitermate belangrijk worden aanzien voor de veiligheid, zowel voor de inzittenden als voor de andere weggebruikers, met name :

  • chassis;
  • stuurinrichting;
  • ophanging;
  • remsysteem.

Bij een Keuring na Ongeval ondergaat het voertuig enerzijds een volledige keuring en anderzijds een specifieke KNO-keuring. Deze specifieke keuring omvat twee luiken:

  1. De keuring van wielgeometrie op een wieluitlijningsbank, om na te gaan of de regeling van de wielpositie conform is met de voorschriften van de constructeur.
  2. De keuring van de chassisgeometrie op een 3-dimensionele meetbank, om te controleren of de chassismeetpunten binnen de toleranties, voorgeschreven door de constructeur, vallen.

De resultaten van de metingen van de wiel- en chassisgeometrie worden nadien overgemaakt aan de klant samen met het keuringsbewijs.

Welk keuringsstation?

Een Keuring na Ongeval kan in de volgende keuringsstations:

Provincie Antwerpen
Brasschaat;
Willebroek.

Provincie Limburg
Alken.

Provincie Vlaams-Brabant
Diest.

Afspraak nodig?

Er is steeds een afspraak vereist voor een Keuring na Ongeval. Klik hier voor contactformulier voor een aanvraag voor afspraak.

 
Hoe uw voertuig voorrijden?
 
 Welke documenten voorleggen?

Deze documenten betreffen steeds de originele documenten ! 
 Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven geweest in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest  of COC, tenzij deze voertuigen na inschrijving werden verbouwd.

Tarief: zie tarievenlijst

 

Let op:

  • Een Keuring na Ongeval wijzigt nooit de referentiedatum van de periodieke keuring. Het keuringsbewijs als resultaat van de Keuring na Ongeval heeft steeds de geldigheidsdatum van het huidige keuringsbewijs.
  • De volledige keuring, uitgevoerd ter gelegenheid van een Keuring na Ongeval, kan als periodieke keuring gelden indien deze binnen de periode van 2 maanden vóór de referentiedatum valt.
  • Er kan tevens een tweedehandskeuring uitgevoerd worden in combinatie met de Keuring na Ongeval.