Personenwagen - Keuring trekhaak

Wanneer moet een keuring trekhaak uitgevoerd worden ?

Voertuigen uitgerust met een trekhaak voor het trekken van aanhangwagens met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) van maximaal 750 kg of voor een fietsendrager

 

Het voertuig is minder 3 jaar en 10 maanden oud en werd voorheen nog niet voorgereden voor een technische keuring.

Een gedeeltelijke keuring wordt uitgevoerd die de controle inhoudt van de koppelingsinrichting, de bevestiging en de elektrische aansluiting ervan. Op het einde van de keuring wordt een keuringsbewijs uitgereikt met de vermelding “normaal gebruik (koppeling)" met een geldigheidsduur tot het ogenblik waarop het voertuig 4 jaar oud wordt.

Hiervoor kan geen afspraak gemaakt worden. Het voertuig dient voorgereden te worden via de herkeuringslijn.

 

Het voertuig is meer dan 3 jaar en 10 maanden oud of de laatste volledige technische keuring is meer dan 2 maanden geleden uitgevoerd.

Een volledige keuring wordt uitgevoerd tijdens de eerste keuring of de daaropvolgende periodieke keuringen. De koppelingsinrichting, de bevestiging en de elektrische aansluiting worden steeds gecontroleerd.

Op het einde van de keuring wordt een keuringsbewijs uitgereikt met de vermelding “normaal gebruik (koppeling)" met een geldigheidsduur van 1 jaar. De voertuigen uitgerust met een trekhaak tot 750 kg of een fietsendrager kunnen genieten van het bonussysteem indien ze voldoen aan de vereiste voorwaarden.

 

De laatste volledige keuring is minder dan​ 2 maanden geleden uitgevoerd:

Een technische herkeuring wordt uitgevoerd. De koppelingsinrichting, de bevestiging en de elektrische aansluiting wordt gecontroleerd.

De voertuigen uitgerust met een trekhaak voor het trekken van aanhangwagens met een Maximaal Toegelaten Massa van meer dan 750 kg

  • Onmiddellijk na de plaatsing van de uitrusting;
  • Nadien jaarlijks na de eerste trekhaakkeuring.

 

Indien de laatste volledige technische keuring meer dan 2 maanden geleden werd uitgevoerd:

Een volledige keuring wordt uitgevoerd tijdens de eerste keuring of de daaropvolgende periodieke keuringen. De koppelingsinrichting, de bevestiging en de elektrische aansluiting worden steeds gecontroleerd.

Op het einde van de keuring wordt een keuringsbewijs uitgereikt met de vermelding "trekker van aanhangwagens" met een geldigheidsduur van 1 jaar. Deze voertuigen uitgerust met een trekhaak kunnen niet genieten van het bonussysteem.

 

Indien de laatste volledige technische keuring minder dan 2 maanden geleden werd uitgevoerd:

Een technische herkeuring wordt uitgevoerd. De koppelingsinrichting, bevestiging en de elektrische aansluiting worden gecontroleerd. Er wordt een keuringsbewijs uitgereikt met een geldigheidsduur van 1 jaar ten opzichte van de volledige technische keuring.

 

Welk keuringsstation?

Een voertuig kan in elk keuringsstation voorgereden worden voor een keuring trekhaak.

 

Afspraak nodig?

Voertuigen kunnen voor een volledige keuring trekhaak met of zonder afspraak voorgereden worden. In geval van een gedeeltelijke keuring of het voertuig is minder dan 2 maanden geleden volledig technisch gekeurd, dient het voertuig op de herkeuringslijn voorgereden te worden (zonder afspraak). 

 

Hoe uw voertuig voorrijden?

 Welke documenten voorleggen?

Deze documenten dienen allen originele documenten te zijn!
Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest of COC, tenzij deze voertuigen na  inschrijving werden verbouwd.

Tarief: zie tarievenlijst