Personenwagen - Keuring trekhaak

Wanneer moet een keuring trekhaak uitgevoerd worden ?

Voertuigen uitgerust met een trekhaak voor het trekken van aanhangwagens met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) van maximaal 750 kg of voor een fietsendrager

Het voertuig is minder dan 4 jaar oud

Een gedeeltelijke keuring wordt uitgevoerd die de controle inhoudt van de koppelingsinrichting en de bevestiging ervan. Op het einde van de keuring wordt een keuringsbewijs uitgereikt met de vermelding “normaal gebruik (koppeling)" met een geldigheidsduur tot het ogenblik waarop het voertuig 4 jaar oud wordt.

Het voertuig is meer dan 4 jaar oud

Een volledige keuring wordt uitgevoerd tijdens de eerste keuring of de daaropvolgende periodieke keuringen. De koppelingsinrichting en de bevestiging worden steeds gecontroleerd.
Op het einde van de keuring wordt een keuringsbewijs uitgereikt met de vermelding “normaal gebruik (koppeling)" met een geldigheidsduur van 1 jaar. De voertuigen uitgerust met een trekhaak tot 750 kg of een fietsendrager kunnen genieten van het bonussysteem indien ze voldoen aan de vereiste voorwaarden.

De voertuigen uitgerust met een trekhaak voor het trekken van aanhangwagens met een Maximaal Toegelaten Massa van meer dan 750 kg

  • Onmiddellijk na de plaatsing van de uitrusting;
  • Nadien jaarlijks na de eerste trekhaakkeuring.

Een volledige keuring wordt uitgevoerd tijdens de eerste keuring of de daaropvolgende periodieke keuringen. De koppelingsinrichting en de bevestiging worden steeds gecontroleerd.
Op het einde van de keuring wordt een keuringsbewijs uitgereikt met de vermelding "trekker van aanhangwagens" met een geldigheidsduur van 1 jaar. Deze voertuigen uitgerust met een trekhaak kunnen niet genieten van het bonussysteem.

Welk keuringsstation?

Een voertuig kan in elk keuringsstation voorgereden worden voor een keuring trekhaak.

Afspraak nodig?

Voertuigen kunnen voor een keuring trekhaak met of zonder afspraak voorgereden worden.

 

Hoe uw voertuig voorrijden?

 Welke documenten voorleggen?

Deze documenten dienen allen originele documenten te zijn!
Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest of COC, tenzij deze voertuigen na  inschrijving werden verbouwd.

Tarief: zie tarievenlijst