Personenwagen - Periodieke keuring

Periodieke keuring

De eerste van de periodieke keuring dient plaats te vinden ten laatste op de datum waarop het voertuig 4 jaar wordt. Nadien bedraagt de basisperiodiciteit tussen de opeenvolgende periodieke keuringen in principe 1 jaar.

Voor de periodieke keuring wordt een uitnodiging aan de eigenaar (titularis of naam waarop het voertuig werd ingeschreven) verstuurd.

Opmerking:

Een voertuig dient voorgereden te worden voor een niet-periodieke keuring, alvorens het voertuig (terug) in gebruik kan genomen worden, in volgende gevallen:

Het voertuig dient ten laatste op de uiterste geldigheidsdatum vermeld op het keuringsbewijs of ten laatste op de datum waarop het voertuig 4 jaar wordt, in geval van de eerste van de periodieke keuringen, voorgereden te worden. Voor een voertuig voorgereden ná deze datum, dient een toeslag “te laat” aangerekend te worden.

Periodiciteit van twee jaar

Een periodiciteit op 2 jaar, in plaats van 1 jaar, kan toegekend worden indien het voertuig aan alle volgende punten voldoet:

  1. Een groen keuringsbewijs zonder beperking van de normale geldigheid werd uitgereikt bij de periodieke keuring;
  2. De kilometerstand van het voertuig bedraagt nog geen 100.000 kilometers;
  3. Het voertuig wordt tijdig voorgereden;
  4. Het voertuig is maximaal 6 jaar oud;
  5. Het voertuig wordt niet gebruikt voor het trekken van aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg.

Indien al deze voorwaarden vervuld zijn, wordt voor het voertuig een keuringsbewijs met een geldigheidsduur van 2 jaar uitgereikt. De voertuigen die niet aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen, kunnen hiervan niet genieten en moeten jaarlijks voorgereden worden.

Opgelet ! De periodiciteit van twee jaar is enkel van toepassing bij de periodieke keuringen van personenwagens (inclusief lijkwagens) en minibussen.

Voertuigen bestemd voor het betalend vervoer van personen, rijschoolvoertuigen en voertuigen die verhuurd worden met chauffeur hebben een basisperiodiciteit van 6 maanden vanaf zij aangewend worden voor dit specifiek gebruik.

Welk keuringsstation?

Een voertuig kan voor een periodieke keuring in een keuringsstation - naar keuze - voorgereden worden.

Afspraak nodig?

Voertuigen kunnen voor een periodieke keuring met of zonder afspraak voorgereden worden.

Welke documenten worden uitgereikt?

Indien van toepassing: 

 

Uitnodiging?

In principe wordt voor elke periodieke keuring een uitnodiging verzonden. De uitnodiging wordt 4 à 5 weken vóór de uiterste geldigheidsdatum verzonden.

Het ontbreken van een uitnodiging kan niet ingeroepen worden om het gebruik van een voertuig zonder geldig keuringsbewijs te rechtvaardigen. Het is aangewezen om zelf de datum in het oog te houden wanneer het voertuig onderworpen is aan de jaarlijkse keuring.

Het voertuig kan steeds zonder uitnodiging ter keuring worden voorgereden.  Personenvoertuigen, lichte vrachtauto’s, opleggers en aanhangwagens kunnen tot 2 maanden vóór de geldigheidsdatum voorgereden worden zonder wijziging van de referentiedatum.

 
Hoe uw voertuig voorrijden?
 
 Welke documenten voorleggen?

Deze documenten betreffen steeds de originele documenten ! 
Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven geweest in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest  of COC, tenzij deze voertuigen na inschrijving werden verbouwd.

Tarief: zie tarievenlijst