Personenwagen - Tuning

De reglementering inzake Tuning is enkel van toepassing op de personenwagens van de categorie M1 (voertuigen ontworpen en gebouwd voor het vervoer van personen, die buiten de bestuurder maximum 8 zitplaatsen tellen) die verbouwingen of wijzigingen hebben ondergaan.

Basisprincipes van Tuning:

 1. De buitenkant van het koetswerk mag geen puntige of snijdende delen bevatten, noch naar buiten uitstekende delen die door hun vorm, afmetingen, richting en/of hardheid de ernst van lichamelijk letsel voor een persoon die in geval van botsing door de carrosserie wordt getroffen, kan vergroten. Bovendien mogen aan het buitenoppervlak van het voertuig ook geen voetgangers, fietsers, motorrijders of andere weggebruikers kunnen blijven haken.
 2. De binneninrichting van het voertuig mag geen snijdende uitsteeksels of scherpe kanten bevatten die de ernst van de verwondingen van inzittenden kunnen verhogen in geval van botsing. De onderdelen waaraan de inzittenden zich kunnen stoten moeten voldoen aan de minimale krommingsstraal en oppervlakte.
 3. De bestuurder moet een vrij uitzicht hebben, zonder belemmering door enigerlei overbodig of niet-reglementair voorwerp of opschrift.
 4. De voertuigen moeten voorzien zijn van wielafschermingen, carrosseriedelen, spatborden, enz.
 5. Op de plaats van de airbag mag geen enkel instrument of onderdeel geplaatst worden. Als het voertuig uitgerust is met een airbag mag die niet verwijderd worden bij een verbouwing.
 6. Er mag niet geraakt worden aan de dragende structuur van het voertuig, tenzij de constructeur of mandataris zijn goedkeuring geeft.
 7. Directe of indirecte verlichting mag enkel op een privé-terrein worden gebruikt.
 8. Voor elk element onderhevig aan een validatie- en/of montage-attest, moeten homologatieattest, validatieverslag en/of handleiding voorgelegd worden bij de technische keuring.
 9. De originele motorkapsloten en draairichting van de motorkap dienen behouden te blijven.
 10. Verbouwingen van dubbele naar enkele ruitenwisser(s) of ruitenwissers buiten formaat (niet-origineel) worden niet aanvaard indien de oppervlakte van het gewiste voorruitoppervlak het originele niet bedekt.

Wat wordt er NIET aanvaard ?

De wijzigingen hier beschreven zijn verboden.

Een onderdeel wordt beschouwd als origineel op voorwaarde dat het gemonteerd is bij de levering van het voertuig. Dit wordt op de volgende manier bewezen:

 • Via een attest van de constructeur of zijn mandataris. Dit attest moet vermelden dat het een origineel onderdeel is en het chassisnummer van het voertuig hernemen;
 • Via een catalogus (van het voertuigmerk) waarin het betreffende onderdeel vermeld wordt;
 • Via de aankoopfactuur van het voertuig, uitgereikt door een officiële verdeler van het merk, waarop de toegevoegde onderdelen zoals spoilers, bumpers, ... vermeld zijn;
 • Via een instructieboekje waarin het onderdeel is opgenomen.
   

Welke documenten zijn vereist ?

Voor bepaalde onderdelen die verbouwd of gewijzigd zijn, is een validatieverslag (voor niet e of E goedgekeurde onderdelen) of een homologatie-attest (voor e of E goedgekeurde onderdelen) vereist. Dit verslag bewijst dat een toegevoegd of gewijzigd deel goedgekeurd is en dat het voertuig ermee uitgerust kan worden.

Voor de volgende onderdelen moet dergelijk verslag of attest aangevraagd worden via de fabrikant of de verdeler van het onderdeel:

 • kunststofmotorkappen;
 • scharnieren van vlinderdeuren;
 • buitenzijspiegels;
 • niet-originele zetels;
 • veiligheidsgordels;
 • veiligheidskooi van de cabine (het montageplan van de constructeur is dan ook vereist);
 • adapter velgen;
 • niet-originele uitlaat.
   

Uitgereikte documenten?

Na de keuring wordt een Tuningrapport uitgereikt. Dit verslag herneemt de wijzigingen die het voertuig heeft ondergaan en wordt aan het keuringsbewijs toegevoegd.

Welk keuringsstation?

Een voertuig kan in elk keuringsstation voorgereden worden voor een keuring Tuning.

Afspraak nodig?

Voertuigen kunnen voor Tuning-keuring met of zonder afspraak voorgereden worden.

 
Hoe uw voertuig voorrijden?
 
 Welke documenten voorleggen?

Deze documenten betreffen steeds de originele documenten!
 Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven geweest in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest  of COC, tenzij deze voertuigen na inschrijving werden verbouwd.

Tarief: zie tarievenlijst