Vrachtwagen/trekker - Invoerprocedures (validatie- en homologatieprocedures)

Invoerprocedures

Een invoerprocedure is verplicht voor ingevoerde zware bedrijfsvoertuigen (MTM > 3,5 t) met het oog op een gewone inschrijving (niet als oldtimer):

  • met een éérste ingebruikname vóór 22/05/1947;
  • met een éérste ingebruikname vanaf 22/05/1947 én zonder een Europese goedkeuring.

Tijdens een invoerprocedure wordt nagegaan of het voertuig overeenstemt met zijn buitenlandse inschrijving(*) (validatieprocedure) en/of gelijkvormig is met de bepalingen die op het moment van de éérste ingebruikname van het voertuig geldig waren (homologatieprocedure). Indien het voertuig overeenstemt, wordt er een bewijs, dat het voertuig conform is aan de erop van toepassing zijnde reglementering, uitgereikt. 

Ná inschrijving en voór ingebruikname dient het voertuig voorgereden te worden voor de eerste van de periodieke keuringen.

(*) Voertuigen voorheen permanent ingeschreven in een andere lidstaat van de E.E.R. en Zwitserland.

Waaruit kan u afleiden dat het een voertuig betreft zonder Europese goedkeuring? Het door de constructeur aangebrachte identificatieplaatje op het voertuig bevat GEEN nummer met volgende structuur:
Ex(x)*xx/xx*xxxx*xx of Ex(x)*xxxx/xx*xxxx*xx (waarbij “x” staat voor één cijfer)

identificatieplaatje.png

Voor voertuigen met een Europese goedkeuring als compleet of voltooid voertuig is géén invoerprocedure vereist, voor zover deze voertuigen niet werden verbouwd. In dat geval volstaat voor de zware bedrijfsvoertuigen (+3,5 t), aanhangwagens/opleggers en landbouwtractoren een administratieve keuring vóór inschrijving.

Welk keuringsstation?

De bedrijfsvoertuigen met een éérste ingebruikname van vóór 22/05/1947 kunnen terecht in alle keuringsstations voor een invoerprocedure. Hiervoor is geen afspraak vereist.

De bedrijfsvoertuigen met een éérste ingebruikname vanaf 22/05/1947 én zonder een Europese goedkeuring dienen een invoerprocedure te ondergaan in één van de volgende keuringsstations:

Provincie Antwerpen
Antwerpen-Noorderlaan
Turnhout
Willebroek

Provincie Limburg
Alken

Provincie Vlaams-Brabant
Rotselaar

 

Afspraak nodig?

Er is steeds een afspraak vereist voor de invoerprocedure van bedrijfsvoertuigen met een éérste ingebruikname vanaf 22/05/1947 én zonder een Europese goedkeuring. 
Klik hier voor contactformulier voor een aanvraag voor afspraak.

 


Hoe uw voertuig voorrijden?

 Welke documenten voorleggen?
  • Buitenlands kentekenbewijs (=inschrijvingsbewijs) of een vervangend attest van de desbetreffende inschrijvingsdienst van het land van herkomst;
  • Douanedocument model 705;
  • Andere attesten - indien van toepassing.

Deze documenten betreffen steeds de originele documenten ! 
 

Tarief: zie tarievenlijst