Voertuigen speciale doeleinden - Periodieke keuring

Periodieke keuring

De eerste van de periodieke keuringen dient plaats te vinden ná inschrijving en vóór ingebruikname.

Deze keuring wordt ook wel eerste keuring genoemd en deze dient tevens plaats te vinden ná elke inschrijving op een nieuwe eigenaar vóór de ingebruikname.

Nadien bedraagt de basisperiodiciteit tussen de opeenvolgende periodieke keuringen 6 maanden, behalve voor lijkwagens (aard SD of CL) waarbij de periodiciteit dezelfde is als voor personenwagens

Voor de periodieke keuring wordt een uitnodiging aan de eigenaar (titularis of naam waarop het voertuig werd ingeschreven) verstuurd. Voor de eerste van de periodieke keuringen wordt geen uitnodiging verstuurd!

Het voertuig dient ten laatste op de uiterste geldigheidsdatum vermeld op het keuringsbewijs voorgereden te worden. Voor een voertuig dat na deze datum gekeurd wordt, dient een toeslag “te laat” aangerekend te worden.

Naast een basiskeuring, controleert men de specifieke inrichting van het voertuig.

Welk keuringsstation?

Een voertuig kan voor een periodieke keuring in een keuringsstation - naar keuze - voorgereden worden.

Afspraak nodig?

Voertuigen kunnen voor een periodieke keuring met of zonder afspraak voorgereden worden.

Welke documenten worden uitgereikt?

Indien van toepassing:

 
Hoe uw voertuig voorrijden?
 
 Welke documenten voorleggen?

Deze documenten betreffen steeds de originele documenten! 
Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven geweest in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest of COC, tenzij deze voertuigen na inschrijving werden verbouwd.

Tarief: zie tarievenlijst