Bijkomende eisen weging

Bijkomende eisen indien een weging dient uitgevoerd te worden

Bij weging dient het voertuig in rijklare toestand voorgereden te worden, d.w.z. leeg, zonder lading en met voor 90 % gevulde brandstoftank(s) met inbegrip van vloeistoffen en voorzien van de standaarduitrusting volgens de specificaties van de fabrikant. Bijkomend in het geval van kampeerwagens: voor tenminste 90% gevuld(e) waterreservoir(s) (zuiver water) en reservoir(s) voor huishoudelijk gas.