Met welke kentekenplaat (nummerplaat) het voertuig voorrijden?

  • Hetzij de Belgische kentekenplaat waaronder het voertuig ingeschreven is of laatst ingeschreven was;
  • Hetzij de -al dan niet tijdelijke- (*) kentekenplaat die vermeld staat op het buitenlandse kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs) van het ingevoerde voertuig;
  • Hetzij een Belgische commerciële plaat:
    • handelaarsplaat (Z-plaat);
    • beroepsplaat (V-xxx-xxx);
  • Hetzij een Nationale plaat (UA-yy-xxx);
  • Hetzij een andere Belgische niet-commerciële plaat.

In alle hierboven genoemde gevallen dient het bijhorende kentekenbewijs steeds voorgelegd te worden.

(*) Specifiek voor Duitse transitplaten: de "Kurzzeitkenzeichen" waarbij de plaat voorzien is van een RODE strook zijn geldig in België. Deze met een GELE strook zijn NIET geldig in België. Bijgevolg mogen de voertuigen voorzien van een "GELE kentekenplaat" NIET worden gekeurd.