Oldtimer – keuring voor inschrijving

Alle voertuigen, die minstens 30 jaar geleden in gebruik genomen zijn, kunnen ingeschreven worden als oldtimer(*).

Alvorens een voertuig als oldtimer te kunnen inschrijven, dient het voertuig een technische keuring oldtimer te ondergaan.

Indien het voertuig geen ernstige tekortkomingen vertoont, wordt er een aanvraag tot inschrijving uitgereikt waarmee de kentekenplaat, voorbehouden reeks beginnend met de letter “O” (uitgezonderd voor de gepersonaliseerde kentekenplaten), kan aangevraagd worden.

(*) Voertuigen ingeschreven als oldtimer zijn uitgesloten van volgend gebruik:

 • commercieel en professioneel gebruik;
 • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;
 • bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer;
 • gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten.

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden is het gebruik beperkt tot:

 • oldtimermanifestaties;
 • proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig.

Opgelet:

Bij een overdracht tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden of naar een kind, is een oldtimerkeuring vereist indien bij de overdracht het voertuig wijzigt van gewoon gebruik naar gebruik oldtimer.

Indien het gebruik oldtimer blijft, kan de overdracht via de verzekering worden uitgevoerd indien de bestaande kentekenplaat wordt overgedragen.

In geval van overdracht met een nieuwe oldtimer kentekenplaat, dient een administratieve keuring vóór inschrijving uitgevoerd te worden.

Bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (D.I.V) worden bij overdracht voor de inschrijving volgende documenten gevraagd, volgens de situatie:

 • uittreksel uit de huwelijksakte;
 • uittreksel uit de geboorte-akte;
 • uittreksel van de gemeente uit het samenlevingscontract;
 • overlijdensakte.

De oldtimerkeuring omvat een volledige technische keuring van het voertuig, zoals uitgevoerd bij een "gewone" periodieke keuring, echter ZONDER:

 • nazicht op gelijkvormigheid;
 • ophangingstest en controle op de afstelling van de lichten (voor zover de eerste inschrijving van het voertuig vóór 15/06/1968 ligt);
 • milieutest voor voertuigen met een elektrische ontsteking (benzine, LPG, …) en een datum eerste inschrijving van het voertuig vóór 15/06/1968;
 • milieutest voor voertuigen met een compressie-ontsteking (diesel) en een datum eerste inschrijving van het voertuig vóór 01/01/1980;
 • gebruik te maken van keuringstoestellen indien datum eerste inschrijving van het voertuig vóór 01/01/1926 (deze voertuigen mogen voorgereden worden op een aanhangwagen).

Tevens gaat men tijdens de technische keuring na of het voertuig inzake onderhoud en werking in een zodanige staat verkeert dat de verkeersveiligheid bij gebruik op de openbare weg niet in het gedrang komt.

 

Welk keuringsstation?

Een voertuig kan voor een keuring oldtimer in een keuringsstation - naar keuze - voorgereden worden.

Afspraak nodig?

Een voertuig kan voor een keuring oldtimer met of zonder afspraak voorgereden worden. Voertuigen zonder afspraak worden voorgereden op de aanschuifstroken van de periodieke keuring.

 

Met welke kentekenplaat (nummerplaat) het voertuig voorrijden?

 

Welke documenten worden uitgereikt?

 • Keuringsbewijs
 • Aanvraag tot inschrijving als oldtimer
  De koper van het voertuig maakt deze aanvraag tot inschrijving over aan zijn verzekeraar die het nodige doet om het voertuig in te schrijven via de DIV. Dit document blijft 2 maanden geldig. Er is geen inschrijving mogelijk via webdiv!
 • Car-Pass
  Meer info over de Car-Pass
 • Indien van toepassing: Oldtimerverslag
 
Hoe uw voertuig voorrijden?
 

 Welke documenten voorleggen?

- Belgisch voertuig

- Ingevoerd voertuig

 • Buitenlands kentekenbewijs (=inschrijvingsbewijs) of vervangend attest van de buitenlandse inschrijvingsdienst of een attest van de constructeur betreffende het bouwjaar
 • Andere attesten (LPGCNG, ...).

Deze documenten betreffen steeds de originele documenten! 
Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Kentekenbewijzen (inschrijvingsbewijzen) uitgereikt sinds 01/09/2013 bestaan uit 2 delen. Kentekenbewijzen uitgereikt vóór 01/09/2013 bestaan uit 1 deel.

Tarief: zie tarievenlijst