Oldtimer – periodieke keuring

Vanaf 20/05/2018 is de periodieke keuring voor oldtimervoertuigen van kracht. De periodiciteit is afhankelijk van de leeftijd van het voertuig (op het moment van de keuring).

 • vanaf 25 jaar tot 30 jaar: conform ‘gewone’ inschrijving;
 • vanaf 30 jaar tot 50 jaar: dienen 2-jaarlijks gekeurd te worden;
 • vanaf 50 jaar: dienen 5-jaarlijks gekeurd te worden.

Voor de voertuigen die vóór 20/05/2018 gekeurd zijn als oldtimer geldt tot en met 2020 een overgangsperiode:

 • Voertuigen die vanaf 01/01/1990 in verkeer werden gesteld:

Het voertuig dient ter keuring voorgereden te worden uiterlijk op de dag in 2019 waarop het voertuig respectievelijk 26, 27, 28 of 29 jaar wordt.

 • Voertuigen die vóór 01/01/1990 in verkeer werden gesteld:

Het voertuig dient ter keuring voorgereden te worden uiterlijk op de dag in 2020 waarop het voertuig 31 jaar of meer wordt.

De periodieke oldtimerkeuring is niet van toepassing op:

 • Voertuigen met een eerste inschrijving vóór 01/01/1926;
 • Land- en bosbouwtrekkers ≤ 40 km/h;
 • Voertuigen voor traag vervoer;
 • Voertuigen uitgerust met rupsbanden.

De oldtimerkeuring omvat een volledige technische keuring van het voertuig, zoals uitgevoerd bij een "gewone" periodieke keuring, echter ZONDER:

 • nazicht op gelijkvormigheid;
 • ophangingstest en controle op de afstelling van de lichten (voor zover de eerste inschrijving van het voertuig vóór 15/06/1968 ligt);
 • milieutest voor voertuigen met een elektrische ontsteking (benzine, LPG, …) en een datum eerste inschrijving van het voertuig vóór 15/06/1968;
 • milieutest voor voertuigen met een compressie-ontsteking (diesel) en een datum eerste inschrijving van het voertuig vóór 01/01/1980;

Tevens gaat men tijdens de technische keuring na of het voertuig inzake onderhoud en werking in een zodanige staat verkeert dat de verkeersveiligheid bij gebruik op de openbare weg niet in het gedrang komt.

Welk keuringsstation?

Een voertuig kan voor een keuring oldtimer in een keuringsstation - naar keuze - voorgereden worden.

Afspraak nodig?

Een voertuig kan voor een keuring oldtimer met of zonder afspraak voorgereden worden. Voertuigen zonder afspraak worden voorgereden op de aanschuifstroken van de periodieke keuring.
 

Welke documenten worden uitgereikt?

 

 
Hoe uw voertuig voorrijden?
 

 Welke documenten voorleggen?

- Belgisch voertuig

- Ingevoerd voertuig

 • Buitenlands kentekenbewijs (=inschrijvingsbewijs) of vervangend attest van de buitenlandse inschrijvingsdienst of een attest van de constructeur betreffende het bouwjaar
 • Douane Vignet 705
 • Andere attesten (LPGCNG, ...).

Deze documenten betreffen steeds de originele documenten! 
Wat te doen bij verlies van deze documenten?

Tarief: zie tarievenlijst